Hem
Vi är Sveriges största konsumentförening

KfS - Din konsumentförening

KfS är ägare till Coop och vår viktigaste uppgift är att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för dig som är medlem. När du skaffade Coop-kortet blev du samtidig medlem i en konsumentförening. Kortet är ditt medlemsbevis och nyckel till dina förmåner och medlemserbjudanden. Från mitten av september 2021 finns våra medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Med 1,1 miljoner medlemmar är vi Sveriges största konsumentförening. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Nu blir vi ännu fler och ännu starkare tillsammans

CBS, Coop Butiker och Stormarknader, äger och driver drygt 300 av de cirka 800 Coop-butikerna som finns i Sverige. KfS äger CBS tillsammans med KF, men efter årsskiftet 2022 kommer det att förändras. Då blir KfS ensam ägare till CBS, sedan delar av bolaget sålts av till de regionala föreningarna Coop Mitt och Coop Kristianstad Blekinge.

KfS kommer att äga och driva närmare 200 butiker i Stockholm, Östergötland (exkl Finspång), Södermanland, Uppsala och Enköping, via bolaget CBS. Samtidigt blir KF ensam ägare till Coop Sverige AB och kommer att stå för det centrala perspektivet, som bas för samhandel och gemensamma inköp.

– Det här är ett viktigt steg i vårt strategiska arbete framåt. Vi ser fram emot att få driva butiksverksamhet i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala och stärka förutsättningarna för en starkare konsumentkooperation. Med konkurrenskraftiga priser, starkare erbjudanden till våra medlemmar och ett kundmöte i världsklass skapar vi medlemsnytta, säger Lars Ericson, vd för KfS.

Som en följd av affären kommer ungefär 900.000 direktanslutna medlemmar i KF att flyttas. I KF har medlemmarna inte varit knutna till vare sig förening eller lokala butiker men nu blir det ändring på det när de kommer att tillhöra sin lokala förening.

Överflytten görs automatiskt och medlemskapet kommer att fortsätta precis som vanligt. Medlemmen samlar poäng och handlar precis som tidigare. Men med medlemskapet tydligare knutet till föreningen där man bor ökar möjligheten att påverka, vara delaktig och engagera sig i och för sin butik. Kopplingen mellan medlemsägande och butiksdrift blir tydligare. Och vi i föreningen får bättre möjligheter att skapa medlemsnytta för våra medlemmar.

För KfS del innebär det här att vi växer med 245.000 medlemmar till sammanlagt 1,1 miljoner. Vi blir Sveriges i särklass största konsumentförening, med ett 100-procentigt ägande i CBS. En kraft att räkna med!

CBS förändrar ägarstrukturen - pressmeddelande 25/8 2021

Coop.se

KF.se

KfS verksamhet

Publicerad: 2021-08-31

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.