Hem

Föräldraseminarium med Mentor: Förmågan att fokusera - framtidens superkraft

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus. Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
  • Tips för en bättre studieteknik.
  • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
  • Konkreta verktyg hur du som förälder stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.

Föreläsare:

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Tid

Tisdag 24 november, kl 18.30 - 20.00

Plats

ABF Stockholm, Sveavägen 41
Se på karta

Pris

Kostnadsfritt för dig som är medlem.

Boka

Boka via länken nedan. Välj mellan att delta på plats eller via datorn.

Vi använder verktyget Lyyti till anmälningarna.

Gå till bokningen

Alla erbjudanden för dig som är medlem

För alla med Coop-kort.

Publicerad: 2020-10-16

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.