Hem

Presentation av Linda Andersson

Linda Andersson är ämnesansvarig för agroforestry och hållbart jordbruk på Vi-skogens internationella avdelning.

Linda har bott och varit verksam i Östra Afrika för Vi-skogens räkning och är samordnare för Agroforestry Network, en plattform för samverkan med syfte att främja agroforestry i utvecklingsländer. Nätverket består av forskningsinstitutioner, privata aktörer och implementerande organisationer vilka är: Agroforestry Sverige, Focali, NIRAS, SIANI, SLU Global, SwedBio vid Stockholm Resilience Centre och Vi- skogen. 

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder i västra Kenya betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds inte bara i träd utan även i jordbruksmark, vilket gör vår klimatkompensationsmetod unik på marknaden. Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verra, och når ca 30 000 bönder. Vi räknar ut hur mycket koldioxid som lagras in i varje gård och volymerna verifieras av en oberoende tredje part.

Publicerad: 2019-01-22

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet och leverera innehåll som är optimerat för dina intressen. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.