Hem

Mat, piller och pulver på menyn

Mot bakgrund av det stora fokus som idag är på hälsosam mat och träning har vi granskat de förändringar i svenskarnas inköp av matvaror och kosttillskott som skett under de senaste åren, 2008–2014. Vi har även genomfört en attitydundersökning på området mat, träning och kosttillskott och jämfört resultatet med en undersökning som Svensk Egenvård gjorde 2010.

Vi har fått tillgång till data från Nielsen ScanTrack för perioden 2010–2014 och kan se rejäla försäljningsökningar i kronor i dagligvaruhandeln för flera livsmedel som lyfts fram i NNR 2012, som nötter, bär, fisk, frysta och färska vegetariska produkter och granola/fullkornsflingor.

Vi har även gjort en attitydundersökning som visar att det är betydligt fler i dag som äter extra vitaminer och mineraler än tidigare. Vi har jämfört vårt resultat med resultatet av en undersökning som Svensk Egenvård gjorde 2010. De som äter dagligen har inte förändrats så mycket i antal det är snarare de som äter tillskott då och då som har ökat.

Förändringar i försäljning

Om inget annat anges gäller förändringarna i försäljningsvärde i kronor för perioden 2010-2014.

Försäljningsförändringarna kopplat till NNR

Nötter, fröer, baljväxter, fullkornsprodukter och bär har ökat väsentligt, helt i linje med NNR 2012. Proteinrika livsmedel som kvarg, ägg och sport/nutrition bars ökar också starkt. Men mer protein förordas inte i NNR 2012, förutom till äldre och svaga. Ökningen beror sannolikt snarare på den rådande hälsotrenden där protein kopplas samman med träning och viktnedgång.

Produkter som ökar prestationen ökar med 55 procent

Försäljningen av sport- och nutritionsprodukter som ska förbättra den fysiska uthålligheten och öka muskelmassan ökar med 55 procent (2008-2013).

Försäljningen av keso och kvarg ökar med 137 procent

Ökningen är från 494 miljoner till ca 1,2 miljarder kronor. Produkterna är proteinrika och används ofta vid träning och/eller för att öka mättnaden när man vill gå ner i vikt.

Torkade linser ökar i försäljning med nästan 40 procent

Kategorin ärtor, bönor och linser ökar, mest ökar torkade linser (38 %).

Pumpakärnor ökar med 113 procent

Försäljningen av pumpakärnor ökar till 66 miljoner kronor, en ökning med 113 procent.

Intresset för vegetariskt ökar

Frysta och färska helvegetariska produkter ökar med 37 procent.

En mottrend – kategorin snacks växer också

Det är inte bara nyttiga livsmedel som ökar i försäljningsvärde, så gör även glass och snacks som potatis- och tortillachips. Hela kategorin snacks omsatte ca 3,5 miljarder kronor år 2014, en ökning med 18 procent från ca 2,9 miljarder kronor. Observera att det i snackssortimentet även ingår nötter med 1,1 miljard kronor.

 

Attitydundersökningen

6 av 10 äter extra vitaminer och mineraler – betydligt fler än 2010

Nästan 6 av 10 (58 %) uppger att de äter extra tillskott av vitaminer och mineraler dagligen, några gånger i veckan eller när det behövs. Motsvarande siffra 2010 var 34 procent . Det är framförallt då och då-användarna som har blivit fler.

Kosten räcker inte som källa för vitaminer anser var fjärde

27 procent av dem som äter extra vitaminer och mineraler uppger att de gör det för att de anser sig inte få i sig tillräckligt via den vanliga kosten. Motsvarande siffra 2010 var 19 procent.

Äldre äter allsidig kost i större utsträckning än yngre

I gruppen 50-64 år uppger 78 procent att de alltid eller ofta äter allsidigt och i gruppen 65+ är motsvarande siffra 90 procent. Att jämföra med genomsnittet, 72 procent.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Se filmer från vårt seminarium Mat, piller och pulver på menyn (2015). 

Kontakt:  Minna Hellman, ansvarig hälsa.

Fakta om rapporten

Livsmedelsförsäljning: Vi har fått tillgång till och sammanställt uppgifterna för värdet av försålda livsmedel inom dagligvaruhandeln genom data från Nielsens ScanTrack 2010-2014. Det är inskannad data från faktiska köp och omfattar cirka 95 procent av dagligvaruhandeln. Kompletterande uppgifter har vi fått genom interjuver med företag.

Kosttillskott: Försäljningssiffrorna för kosttillskott baseras på branschorganisationen Svensk Egenvårds försäljningsstatistik för kosttillskott som vitaminer, mineraler och sport/nutrition försålda under perioden 2008-2013.

Attitydundersökning: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-22 februari 2015 har sammanlagt 1215 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 15 år och äldre. En jämförelse har gjorts med en undersökning som Svensk Egenvård gjorde på samma tema 2010.

Publicerad: 2015-03-16