Hem

Mindre salt i maten

I Sverige, liksom i många andra delar av världen, äter vi för mycket salt. Högt intag av salt ökar risken för högt blodtryck, som kan leda till hjärt-kärlsjukdom, stroke och för tidig död. Vi arbetar med bransch, myndigheter och akademi för att saltmängden i maten ska minska.

Konsumentföreningen Stockholms krav kring salt

  • ...en nationell strategi med tydliga mål och åtgärder för att minska mängden salt/natrium i maten.
  • ...att livsmedelsindustri och handel, restauranger och storhushåll åtar sig att bidra till att mängden salt/natrium i livsmedelsprodukter successivt minskar och utarbetar en handlingsplan för detta.
  • ...att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ges möjligheter att prioritera frågan, bland annat med att kartlägga, följa upp och utvärdera insatserna samt analysera den samhällsekonomiska nyttan av reducerat saltintag.
  • ...aktiva informationsinsatser till hushåll, vård, skola och omsorg, livsmedelsproducenter, restauranger, snabbmatsställen och storhushåll samt tydlig märkning av saltinnehåll på livsmedelsförpackningar.
  • ...att temperaturen i kylkedjan sänks från rekommenderade + 8 grader till + 5 grader vilket bidrar till ökad hållbarhet på livsmedlen och möjliggör lägre salthalt i produkterna.
  • ...att jodberikat salt används av industrin i högre utsträckning än vad som sker i dag.

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa.

Publicerad: 2017-02-27