Hem

Mindre salt i maten

I Sverige, liksom i många andra delar av världen, äter vi för mycket salt. Högt intag av salt ökar risken för högt blodtryck, som kan leda till hjärt-kärlsjukdom, stroke och för tidig död. Vi arbetar med bransch, myndigheter och akademi för att saltmängden i maten ska minska.

Konsumentföreningen Stockholms krav kring salt

  • ...en nationell strategi med tydliga mål och åtgärder för att minska mängden salt/natrium i maten.
  • ...att livsmedelsindustri och handel, restauranger och storhushåll åtar sig att bidra till att mängden salt/natrium i livsmedelsprodukter successivt minskar och utarbetar en handlingsplan för detta.
  • ...att Livsmedelsverket och Socialstyrelsen ges möjligheter att prioritera frågan, bland annat med att kartlägga, följa upp och utvärdera insatserna samt analysera den samhällsekonomiska nyttan av reducerat saltintag.
  • ...aktiva informationsinsatser till hushåll, vård, skola och omsorg, livsmedelsproducenter, restauranger, snabbmatsställen och storhushåll samt tydlig märkning av saltinnehåll på livsmedelsförpackningar.
  • ...att temperaturen i kylkedjan sänks från rekommenderade + 8 grader till + 5 grader vilket bidrar till ökad hållbarhet på livsmedlen och möjliggör lägre salthalt i produkterna.
  • ...att jodberikat salt används av industrin i högre utsträckning än vad som sker i dag.

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa.

Publicerad: 2017-02-27

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.