Hem

Salt III - Konsumenten och saltet

Vår attitydundersökning (2013) visar att majoriteten av svenska folket har uppmärksammat debatten om att vi äter mer salt än vi borde. Men få verkar känna oro över detta.

  • En av tio känner oro över mängden salt i mat.
  • En av tio tänker ofta på hur mycket salt den äter. Tre av tio tänker på det ibland.
  • Majoriteten (80 %) tittar sällan eller aldrig efter salthalten i näringsdeklarationen. Endast 5 procent gör det ofta.
  • 7 av 10 har uppmärksammat debatten om att vi äter ohälsosamt mycket salt i Sverige.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Läs mer om vårt arbete för mindre salt i maten.

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa.

 

Fakta om rapporten

Undersökningen är genomförd med online-intervjuer av marknadsundersökningsföretaget Novus, under perioden 22-27 augusti 2013. Internetpanelen består av 35 000 förrekryterade personer som vill delta i undersökningar från Novus, en så kallad accesspanel. Undersökningen är genomförd bland ett riksrepresentativt urval i avseende på ålder (18-79 år), kön och region. Totalt har 1 077 personer besvarat enkäten.

Publicerad: 2013-12-11