Hem

Salt IV - Saltet vi inte kan välja bort

I april 2014 genomförde vi 19 intervjuer där utvalda personer i storkök, restaurang och livsmedelsbranschen fick ta ställning till ett antal frågor om salt i maten.

De sju som svarade från livsmedelsindustrin har uppmärksammat saltdebatten. Samtliga har ett mer eller mindre utvecklat arbete för att reducera mängden salt i den mat de tillverkar. Restaurangerna var svåra att nå men de två som svarade uppger att de inte prioritar saltfrågan. I storkök och skolkök (6 svarande) var det få som kände till saltdebatten men samtliga uppgav att de håller nere på saltet enligt kriterierna för Nyckelhålet.

Resultatet i korthet

  • Två restauranger svarade på våra frågor. Deras intresse att minska på saltet är lågt.
  • Sju representanter från livsmedelsindustrin svarade på våra frågor. Samtliga följer saltdebatten och flera har redan, alternativt ska börja, ett saltsänkningsarbete.
  • Den största utmaningen för att sänka salthalten i maten verkar vara smaken.
  • Om det fanns ett nationellt samarbete för att gemensamt få ner mängden salt skulle livsmedelsproducenter och storkök vara positiva till att vara med.

Konsumentföreningen Stockholms önskemål

KfS önskar att Sveriges regering tar sitt ansvar för att stärka svenskarnas folkhälsa. Vi vill attregeringen ger Livsmedels-verket och/eller Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta ettarbetssätt för hur vi i Sverige ska minska svenskarnas saltkonsumtion, gärna med England,Norge och Danmark som förebilder.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Läs mer om vårt arbete för mindre salt i maten.

Kontakt:  Minna Hellman, ansvarig hälsa. 

Fakta om rapporten

Undersökningen är genomförd med telefonintervjuer som metod. De som inte kunde nås via telefon, kontaktades via e-mejl. Undersökningen genomfördes under april 2014.I urvalet av restauranger valdes medvetet både vanliga lunchrestau-ranger och mer exklusiva restauranger. De livsmedelsproducenter som är med i undersökningen producerar hel- och/eller halvfabrikat. Totalt har 19 av totalt 46 tillfrågade personer besvarat frågorna.Deltagarna har lovats anonymitet och redovisas därför bara som grupper.

Publicerad: 2014-07-03

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.