Hem

Svenskarnas attityd till nanoteknik - 2011

Nanoteknik är en relativt ny teknik som inte har diskuterats brett i Sverige, till skillnad från andra i länder som till exempel Frankrike och Storbritannien. För att ta en första temperaturmätning på inställningen till tekniken har Konsumentföreningen Stockholm ställt några frågor till drygt tusen personer i riket.

Resultat

Lite drygt åtta av tio personer har hört talas om nanoteknik.
Vanligare att män har hört talas om nanoteknik än kvinnor; nio av tio män jämfört med sju av tio kvinnor.

55 procent positiva till tekniken.
Av dem som har svarat att de känner till nanoteknik är 55 procent positiva och fem procent är negativt inställda.

En stor andel är osäkra.
25 procent svarar ”vet ej” på frågan om den är positiva eller negativa till nanotekniken som sådan.

Fler män positiva till nanoteknik.
Män (sju av tio) är i betydligt större utsträckning mer positiva till nanoteknik än kvinnor (knappt fyra av tio). I Stockholm och i norra delarna av Sverige är man något mindre positivt inställd.

Både nyfikenhet och osäkerhet i de öppna kommentarerna.
De öppna kommentarerna andas nyfikenhet och lyfter fram nanoteknikens möjligheter, men också osäkerhet. Flera nämner eventuella hälsorisker med nano partiklar i konsumentprodukter som kosmetika och livsmedel.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakt, Minna Hellman, ansvarig hälsa.

Fakta om rapporten

 

Undersökningen genomfördes som webbaserade intervjuer under perioden 5 - 7 december 2011 av undersökningsföretaget YouGov. Intervjuerna genomfördes med 1023 peroner ur YouGov Sverige Internetpanel som har ett riksrepresentativt urval av svenska allmänheten i åldrarna 18 - 74 år.

Publicerad: 2012-11-21