Hem

Kemikalier och konsumenter

Syftet med undersökningen, som genomfördes 2014, var att se om informationsplikten i REACH-förordningen (EU:s kemikalielagstiftning) är funktionell ur ett konsumentperspektiv. Lagstiftningen säger att konsumenten har rätt att fråga och få svar på om en vara innehåller ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Företaget/butiken ska vara inom 45 dagar.

72 procent av butikerna svarade inom utsatt tid. Efter uppföljning steg antalet svar till 82 procent. I 78 procent av fallen togs blanketten emot direkt i butiken av butikspersonal. I övriga fall hänvisades konsumenten till en annan avdelning på företaget eller till leverantören.

Butikerna hade ett tillmötesgående bemötande överlag (86 %). Det framkom att endast två av butikerna hade utbildning angående informationsplikten i REACH-förordningen. Studenternas slutsats är att informationsplikten är funktionell ur ett konsumentperspektiv. De föreslagna förbättringarna i lagstiftningen är en kemikalieinnehållsförteckning, fler ämnen på kandidatlistan och utökade tester.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakta oss.

 

Fakta om rapporten

 

Undersökningen är genomförd av studenter på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, på uppdrag av KfS. Projektet är genomfört inom ramen för kursen "Projektledning och kommunikation för agronomer".

Studenterna gjorde 50 förfrågningar om produkters kemikalieinnehåll genom blanketten ”Begäran om information om särskilt farligt ämne i en vara” (Kemikalieinspektionen, 2013a) i butiker i Uppsala under hösten 2013. Som komplement gjordes även en litteraturstudie och ett antal intervjuer. 

Publicerad: 2014-02-24