Hem

Vår ståndpunkt gällande genteknik och livsmedel

Föreningens ståndpunkt om GMO (genmodifierade organismer) är att du som är konsument ska kunna välja eller välja bort livsmedel som producerats med GMO när du går och handlar. Utgångspunkten är att det ska finnas information på livsmedelsförpackningen om livsmedlet innehåller GMO eller om det är framställt med hjälp av genteknik.

EU-lagstiftningen ställer hårda krav på märkning av genmodifierade organismer, GMO. Syftet är att man som konsument, genom tydlig märkning, ska ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan genetiskt modifierade livsmedel och konventionella livsmedel.

Alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. På ett livsmedel kan det till exempel stå "framställd av genetiskt modifierad soja".

Livsmedel som framställts av genetiskt modifierade råvaror, till exempel rapsolja gjord på genmodifierad raps och socker av genmodifierad sockerbeta, märkas. Det gäller även om de genom olika processer inte längre innehåller DNA från GMO.

Tillverkaren ansvarar för att innehåll av GMO i produkter märks på ett riktigt sätt. Varje företagare har ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om livsmedlet innehåller GMO. Det är nödvändigt för att livsmedlet ska kunna spåras tillbaka genom hela livsmedelskedjan

Livsmedel som av tekniska skäl tillförts små mängder GMO oavsiktligt behöver inte märkas. Vanlig majs som mals i en kvarn där det också har malts genetiskt modifierad majs kan till exempel oavsiktligt tillföras små mängder GMO från den genetiskt modifierade majsen. Högst 0,9 procent av råvaran får vara GMO, utan att produkten behöver märkas. En förutsättning är att den GMO som oavsiktligt hamnat i produkten är riskbedömd och godkänd.

Kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder är inte genetiskt modifierade produkter och behöver därför inte märkas. För närvarande finns det inte något GMO-foder i Sverige.

Konsumentföreningen Stockholm anser...

  •  ...att alla konsumenter ska kunna välja eller välja bort livsmedel som är framställda med hjälp av modern genteknik. Det säkerställs genom märkning på livsmedelsförpackningarna, i enlighet med EU:s lagstiftning.
  • ...inte att förpackningar med kött behöver märkas när djuren har ätit gentekniskt förändrat foder. Vi vet att en sådan märkning skulle medföra omfattande kostnader och stor byråkrati. Vi vet också att det skulle vara svårt att säkerställa att märkningen är korrekt. Dessutom innehåller aldrig slutprodukten, det vill säga köttet, några spår av genmodifierade organismer även om fodret innehåller det. Om man vill vara helt säker på djuren, vars kött man äter, inte har utfodrats med foder från växter med genmodifierade egenskaper kan man välja att antingen köpa ekologiskt kött eller kött märkt med Svenskt Sigill. lmporterat kött har oftast fått genmodifierad soja.
  • ...att det behövs mer offentlig finansiering av forskning och utveckling när det gäller genmodifierade grödor både i Sverige och globalt. Som nu är står ett fåtal företag för majoriteten av det utsäde som produceras. Det är olyckligt. 

Under perioden 1998-2013 gjorde vi ett antal attitydundersökningen kring GMO. Om du är intresserad av dem kan du kontakta oss.

 

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa.

 

Om du vill veta mer om GMO finns det mycket att läsa på exempelvis Livsmedelsverkets webb.

Publicerad: 2012-04-25