Hem

Bäst före-dag och Sista förbrukningsdag på livsmedel - vad är skillnaden?

Konsumentföreningen Stockholm har frågat svenska folket om de vet skillnad mellan bäst före-dag och sista förbrukningsdag. Båda är hållbarhetsmärkningar som används på livsmedel. Undersökningen genomfördes i januari 2011.

Sammanfattning

Sex av tio (62%) uppger att de inte vet skillnaden mellan bäst före-dag och sista förbrukningsdag, som båda är hållbarhetsmärkningar på livsmedel. Sammanblandningen kan bidra till att mycket mat slängs i onödan då det är rimligt att anta att många blir osäkra och slänger maten för säkerhets skull.

Märkningarnas betydelse
Hållbarhetsmärkningen bäst före-dag är en rekommendation från tillverkaren och det går oftast att äta livsmedlet flera dagar till om det har förvarats rätt. Sista förbrukningsdag innebär däremot att livsmedlet kan vara otjänligt när datumet passerat. Livsmedelsverket är den myndighet som ansvarar för att informera om regler och märkningar på livsmedelsområdet. De har bra information på webben  om bäst före-dag och sista förbrukningsdag. Men det är uppenbart att det behövs mer information på det här området. Vi hoppas att Livsmedelsverket tar till sig resultatet av vår undersökning och förtydligar märkningen eller informerar bättre. 

slangintematen.se ger vi mängder med tips på hur man minskar sitt matavfall. Här finns också tre animerade filmer som på ett lite udda sätt berättar om problematiken med att vi slänger mycket mat i onödan.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakta oss. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Enkäten besvarades under perioden 11-14 januari 2011 av total 1 005 kvinnor och män i åldern 18-74 år. 

Publicerad: 2011-01-19