Hem

Doggy bag - miljösmart eller bara pinsamt?

Konsumentföreningen Stockholm har ställt frågor om inställningen till doggy bag på restaurang. Frågorna har ställts till svenska folket och 35 restauranger. Bakgrunden till frågeställningen är att det slängs mycket mat i onödan i hela livsmedelskedjan, i industri, handel, restauranger, offentlig sektor och hushåll.

Sammanfattning

Åtta av tio ber inte om doggy bag på restaurang
Majoriteten av svenska folket (81%) brukar inte be om doggy bag, dvs be om att få ta med maten hem, om det är mat kvar på tallriken vid restaurangbesök. 

Det är pinsamt att be om doggy bag tycker hälften
Av de som inte brukar be om doggy bag uppger cirka hälften (46%) att skälet är att det är pinsamt. Var tredje (29%) tycker att det är opraktiskt och svårt att få med en doggy bag hem.

Fler än hälften har inte tänkt på doggy bag som en miljögärning
Mer än hälften (60%) av svenska folket har inte reflekterat över att ”be om doggy bag” på restaurang, om man har mat kvar på tallriken, är en god gärning för miljön, eftersom maten då inte behöver slängas. Att producera mat kräver stora resurser och ger utsläpp till luft och vatten. Om maten slängs har all miljöpåverkan skett i onödan.

Ofta mat kvar på gästernas tallrikar
Av de tillfrågade 35 restaurangerna uppger 60 procent att det ofta händer att gästerna lämnar mat kvar på tallriken. Trots det upplever restaurangerna att gästerna aldrig (43%) eller nästan aldrig (46%) ber om doggy bag.

Restaurangerna övervägande positiva till doggy bag
Majoriteten (74%) av de restauranger som svarat på KfS enkät tycker att det är bra att gästerna ber om doggy bag när det blir mat kvar på tallrikarna. De tycker det är bra att mat inte behöver slängas. Och lite mer än hälften (55%) kan tänka sig att aktivt fråga gäster med överbliven mat om de vill ta med maten hem.

Tallrikssvinnet - restaurangernas största matsvinn
Cirka hälften (46%) av de tillfrågade restaurangernas uppger att det är tallrikssvinnet som är störst.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakta oss.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov via onlineintervjuer. Enkäten besvarades under perioden 29 april – 1 maj 2011 av totalt 1 016 kvinnor och män i åldern 18-74 år.

Publicerad: 2011-07-06