Hem

Fula frukter på matbordet

Det finns många orsaker till att en stor andel av de frukter och grönsaker som produceras inte hamnar på våra matbord. En av dem är handelns och konsument-ernas krav på att frukt och grönsaker ska se fina ut. De ska vara jämna i färgen, ha fin form, rätt storlek och vara utan skråmor och fläckar. Vi har samlat in och sammanställt information i ämnet.

De senaste åren har det tagits en del initiativ för att minska matsvinnet inom frukt- och grönsaksproduktionen. Flera internationella livsmedelskedjor har börjat sälja frukt och grönsaker som inte är perfekta, antingen genom enstaka kampanjer eller som en del av det ordinarie sortimentet. Svensk livsmedelsindustri och vissa restauranger och storhushåll använder sig ibland av sortiment med kosmetiska defekter men mycket går till djurfoder och biogas eller läggs på deponi, framförallt i utlandet. Ibland plöjs det ner redan på åkern.

I Sverige har livsmedelshandeln ännu inte visat något större engagemang för att sälja vad vi i denna rapport kallar uglies, det vill säga frukter och grönsaker med apart utseende men med god smak och bra övriga kvaliteter.

Affärsmodellen är inte alldeles självklar. Stundom kan det vara mycket liten prisskillnad mellan prima kvalitet och sämre utseendekvalitet. Det kan kosta mer än det smakar både för bonde och handel att erbjuda uglies. Det finns även indikationer både i Sverige och interna-tionellt att det kan vara svårt för handeln att få tag i produkterna. Det beror sannolikt på att sortimentet inte efterfrågas i någon högre grad.

Att sälja uglies enbart för att kamma hem PR-vinster är troligen inte ekonomiskt hållbart på längre sikt. Men det skulle troligen sätta frågan på dagordningen hos konsumenten och samtidigt sprida budskapet om att vi konsumenter inte behöver vara så petiga.

Klart är att mat som produceras för humankonsumtion men som inte når våra magar är ett slöseri med resurser. Initiativ måste tas av alla involverade i frukt- och grönsaksbranschen.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Läs mer om vårt arbete för minskat matsvinn.

Kontakta oss.

Fakta om rapporten

Insamling av information har skett genom litteraturstudier, kontinuerlig omvärldsbevakning och några muntliga intervjuer med grönsaksodlare, leverantörer, livsmedelsindustri, stor¬hushåll och detaljhandel.
Vi avgränsar oss till att diskutera det sortiment av frukt och grönsaker som håller tillräckligt bra kvalitet för att kunna vara intressant för såväl livsmedelsindustrin, restauranger som dagligvaruhandelns kunder.

 

Publicerad: 2015-06-29