Hem

Temperatur i hushållens kylskåp 2011

60 procent av svenskarna vet vad de har för temperatur i kylskåpet. Majoriteten av dem (60 %) har över 5 grader varmt.

Alla tjänar på en sänkt temperatur i kylkedjan

I Sverige är den rekommenderade temperaturen på kylda varor max +8 grader. Om man sänker temperaturen från +8 grader till +4 grader ökar hållbarheten väsentligt på de flesta kylda livsmedelsprodukter. Vi försöker påverka hela livsmedelskedjan, industri, distributörer, livsmedelshandel och hushåll, att sänka temperaturen till +4 – 5 grader. En sänkt temperatur förlänger hållbarheten och mindre mat riskerar att förfaras. Pengar sparas i företag och hushåll samtidigt som den onödiga miljöbelastningen av slängd mat minskar.

Sex av tio (60 %) vet temperaturen i sitt kylskåp

Betydligt fler äldre (76 % av personerna i åldern 75 – 85 år) känner till vilken temperatur de har i kylskåpet än yngre (51 % av personerna i åldern 18–34 år).

Sex av tio (60 %) har högre temperatur än +5 grader i kylskåpet

Av dem som svarar att de vet vilken temperatur de har i sitt kylskåp har en majoritet (60 %) mellan + 6 – 10 grader i kylskåpet, alltså högre än de + 4 – 5 grader som rekommenderas av Livsmedelsverket. Det gör att maten riskerar att förfaras snabbare jämfört med vid en lägre temperatur. Så många som hälften av de intervjuade har + 7 – 8 grader i kylskåpet.

Nästan varannan har digital temperaturvisare

Nästan hälften (46 %) av dem som vet sin kylskåpstemperatur har en digital temperaturvisare. Nästan lika många har en lös termometer i kylskåpet.
Några (6 %) listar andra svar. Fler hushåll med hög inkomst, boende i småhus och barnfamiljer har kylskåp med digital temperaturvisare vilket tyder på att de har kylskåp av nyare modell.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Vi upprepade frågorna 2013, resultatet hittar du här.

Läs mer om vårt arbete för minskat matsvinn.

Kontakta oss. 

 

Fakta om rapporten

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget Skandinavisk Opinion AB, SKOP som telefonintervjuer under perioden 28 oktober – 17 november. Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret.

Totalt har 1 017 personer intervjuats i en ålder av 18 – 84 år. Av telefonurvalet svarade 73 procent. Bortfallet uppgick till 27 procent som inte ville medverka i undersökningen eller som det inte gick att få kontakt med under datainsamlingsperioden. För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder.

Publicerad: 2011-12-08