Hem

Plastförpackningar – med konsumenterna för en hållbar relation till plast.

Rapporten syftar till att fördjupa insikterna om plaståtervinning ur ett konsumentperspektiv. Syftet är också att peka på några av de mest uppenbara hindren för fungerande återvinning av plast och föreslå åtgärder för förbättring.

Problemet med plast

Plast är på många sätt ett fantastiskt och viktigt material med många egenskaper och användningsområden. Den har unika egenskaper som gör den användbar inom en rad områden från sjukvård till livsmedelshantering. De unika egenskaper som gör plasten populär, exempelvis extremt lång hållbarhet, är också skälet till att plasten blivit ett problem. När plast hamnar i naturen kan den bli kvar där i flera hundra år.

De huvudsakliga skälen till att återvinningen av plast behöver öka är:

  • att nedskräpning måste upphöra
  • att användandet av fossil råvara behöver minska
  • att stora ekonomiska värden går förlorade, plastavfall är en resurs

Konsumentens roll

Eftersom en stor del av tillskottet av plast sker genom konsumtion har konsumenten en viktig roll för att cirkulationen av plast ska öka. Konsumenten kan bidra till mer effektiv användning av plast genom att återvinna sina plastförpackningar. Men att som konsument återvinna plast är ett smutsigt, svårt och ofta otacksamt arbete som belönas illa. Istället för att återvinnas i nya produkter, något som är fullt möjligt, bränns merparten av de insamlade plastförpackningarna upp och blir energi.

Aspekter som försvårar återvinning av plast

En av anledningarna till att stora delar av den insamlade plasten bränns är att förpackningsbranschen och dess beställare inte har haft återvinningsbarheten i fokus. Det producentansvar som var avsett att styra mot ökad återvinning av bland annat förpackningar efterlevs inte, tillsynen är i princip obefintlig och några sanktioner för de som inte fullföljt sitt ansvar har aldrig funnits.

Hoppgivande initiativ

Regeringen la i mars i år fram ett förslag på förändringar i producentansvaret. Ett förslag är förtydligade regler kring förpackningsdesign med syfte att öka förpackningarnas återvinningsbarhet. Näringslivet har också vaknat och många initiativ tas just nu för att cirkulation av plast ska bli verklighet i framtiden. Svensk Dagligvaruhandel presenterade i april en plan för hur man ska utveckla hållbara förpackningar med förnybara råvaror och förbättrad återvinning. Branschen tillstår att man under lång tid haft fokus på annat än återvinning, till exempel att skydda varan och göra den attraktiv för konsumenten. Ett av branschens mål är att alla förpackningar ska vara återvinningsbara och fossilfria 2030.

Prioriterat enligt KfS 

KfS anser att den pågående uppdateringen av producentansvaret bör leda till att alla plastförpackningar som säljs till konsument går att återvinna och att sorterade förpackningar verkligen återvinns i nya material. Det behövs också åtgärder som stimulerar efterfrågan på återvunnen plast. Om politiker och företag gör sin del av jobbet kommer konsumenten att göra sin.

Ett axplock ur attitydundersökningen

  • Stort stöd för återvinning. Hela 96 procent anser att det är mycket viktigt (70%) eller ganska viktigt (26%) att öka återvinningen av plast.
  • Många flitiga sorterare. Hela 83 procent uppger att de alltid (57%) eller ofta (26%) sorterar plast. Endast 5 procent uppger att de aldrig sorterar plast.
  • Den vanligaste anledningen att inte sortera är brist på plats för plastförpackningarna hemma (46%) följt av långt till återvinning (35%) och tappad motivation när andra inte källsorterar sina plastförpackningar (22%).
  • Viktigaste anledningen till att källsortera är viljan att bidra till en bättre miljö med minskad resursförbrukning (79%). På andra plats kommer pliktkänsla (46%). 
  • Konsumenter är villiga att betala för hållbarhet. På frågan om hur mycket de skulle betala för schampo i en förpackning som var av återvunnen plast och som garanterat gick att återvinna var de allra flesta beredda att betala extra. Nästan var fjärde (24%) är beredd att betala ett prispåslag på 50 procent eller mer. 
  • Schampoflaska lättast sortera, engångsbestick svårast. På frågan om 19 olika produkter skulle lämnas till återvinningsstation prickade flest rätt på schampoflaskan, 82 procent svarade rätt och visste att den skulle lämnas till återvinningsstationen. Svårast var engångsbestick som 65 procent ville lämna till återvinning, men som inte omfattas av producentansvaret och som därför ska slängas i soporna och förbrännas.

Ladda ner rapporten som pdf.

Ladda ner rapporten Konsumenternas attityder till plastförpackningar och återvinning. I den här tilläggsrapporten finns en utförlig sammanfattning av enkätens resultat samt diagram för samtliga frågor.

Kontakta oss.

Fakta om undersökningen

Rapporten bygger på en webbaserad undersökning som marknadsundersökningsföretaget Novus genomfört under perioden 14-20 mars 2018. Målgruppen för undersökningen var den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt har 1020 personer svarat på enkäten. 

Publicerad: 2018-05-21

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.