Hem

Så möter vi svenskar framtiden

Konsumentföreningen Stockholm har ställt frågor om framtiden till svenska folket. Frågorna berör elva olika områden bland annat robotar, växthuseffekten, GMO och marknadsföring.

Majoriteten tror inte att mänskligheten kan hejda växthuseffekten

Majoriteten (63 %) tror inte att människan kommer förmå att hejda växthuseffekten så att ödesdigra effekter undviks. De som trots allt är mer positiva än genomsnittet (37 %) till att det ska gå att lösa klimatproblemen är de som tjänar över 600 000 kr/år (42 %) och de som är i åldern 30-49 år (41 %). Frågan ställdes innan FN:s klimatpanel släppte sin senaste nedslående rapport i början av april 2014.

Tre fjärdedelar (75 %) av svenskarna tycker att skatter och andra ekonomiska styrmedel för att begränsa försäljningen av produkter som har stor negativ effekt på klimat och miljö är en bra idé.

Tre av tio tror att de har en egen 3D-skrivare hemma år 2020

3 av 10 (33 %) tror att de har en egen 3D-skrivare hemma om 6 år. Mer benägen att tro det är du om du är man (38 %) än om du är kvinna (28 %).
Var fjärde säger ok till larver som proteinkälla i framtiden
Lite mer än var fjärde (28 %) svensk kan tänka sig att äta insekter och larver. Män (37 %) är mer positiva till detta än kvinnor (18 %). Mer negativ till detta än genomsnittet (72 %) är de som bor i glesbygd (83 %).

Svensken tveksam till specialanpassad marknadsföring

Att företagen skulle ha koll på våra inköpsvanor och exempelvis erbjuda extrapris på byxor om vi inte köpt några på ett tag tycker 85 procent av de svarande inte om. De säger nej till den sortens marknadsföring. Kvinnor (88 %) är mer negativa till detta än män (82 %).

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakta oss. 

 

Fakta om rapporten

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget Novus med hjälp av webbenkäter under perioden 13-18 mars 2014. Frågorna är ställda till kvinnor och män i åldern 18-79 år i Novus Sverigepanel. Panelen är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad. Totalt omfattar undersökningen 1 047 intervjuer med en deltagarfrekvens på 57 procent.

Publicerad: 2014-04-09