Hem

Vad kan du om dina sopor?

Behöver en livsmedelsförpackning rengöras innan den lämnas till återvinning? Svaret är nej. Att kladdiga förpackningar stör återvinningsprocessen tycks dock vara en seglivad myt, sex av tio svenskar (61%) tror att förpackningarna måste vara rena. Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm låtit Novus utföra.

Anläggningarna som tar emot förpackningarna är anpassade för att kunna hantera förpackningar som inte är helt rena. Däremot ska förpackningarna vara tömda eftersom sorteringen är automatisk och ofta baseras på vikt. Förpackningar som inte är tömda och därför väger för mycket kan hamna fel i sorteringen vilket kan leda till att förpackningen inte materialåtervinns.

En djupdykning i svenska folkets kunskaper om skräp och sopsortering visar att det finns kunskapsluckor på området. Endast tre av tio (29%) vet att man som konsument är skyldig att sortera sina sopor. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, ska man sortera ut förpackningsavfall, returpapper, tidningar och elavfall och lämna det i ett insamlingssystem. Vad man ska göra med övrigt avfall varierar från kommun till kommun.

Sop-test: Är påståendet SANT eller FALSKT?

Vid återvinningsstationerna på gatan/allmänna områden kan man enbart slänga förpackningar och tidningar.
SANT. Endast förpackningar och tidningar kan lämnas på de offentliga återvinningsstationerna. 35 % av svenskarna svarade rätt, dvs sant.

Brödpåsar i papper med fönsterplast ska sorteras som plastförpackning.
FALSKT. Den generella regeln när en förpackning består av två material är att sortera efter det viktmässigt dominerande materialslaget. 55 % av svenskarna svarade rätt, dvs falskt.

Det är okej att slänga dricksglas och fönsterglas i insamlingsbehållaren för glasförpackningar.
FALSKT. Varken dricksglas och fönsterglas är förpackningar och ska därför inte lämnas vid de offentliga återvinningsstationerna. Om det är stora mängder ska det lämnas på bemannad återvinningscentral om det är små mängder kan man lägga det i vanliga hushållssoporna, dvs i restavfallet som går till förbränning (inslaget i något så att ingen i avfallshanteringen skär sig). 58% av svenskarna svarade rätt, dvs falskt.

Det hushållsavfall som inte sorteras och hamnar i vanliga soppåsen går till förbränning och blir till el och fjärrvärme.
SANT. Restavfallet, det som blir över när vi sorterat ut förpackningar, tidningar och dylikt går till förbränning och blir till el och värme. 77% av svenskarna svarade rätt, dvs sant.

Läs rapporten: Myter om skräp - vad kan svenskarna om skräp och återvinning?

Publicerad: 2017-03-23