Hem

Fråga Medlemsservice

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna kring medlemskapet, insatser etc.

Telefon 0771-17 17 17, val 2 + 2
E-post medlemsservice@kf.se
Öppettider mån-fre kl 8-18


FRÅGA: Jag har inte fått något årsbesked med mitt saldo.

SVAR: Du får inget saldobesked om ränteuppgiften är mindre än 100 kronor per år. Det är dock möjligt att få besked oavsett storleken på räntan. Kontakta Medlemsservice så hjälper de dig.


FRÅGA: Jag har en nära anhörig som har avlidit och som var medlem. Vad händer nu?

SVAR: När en medlem avlidit enligt folkbokföringsregistret, sänds ett kapital- och räntebesked tillsammans med en utträdesblankett till den avlidnes adress inom cirka 2-3 veckor. Som anhörig kan du även höra av dig till Medlemsservice och be om ett saldo- och räntebesked samt en utträdesblankett.

De pengar som finns kopplade till medlemskapet betalas ut till dödsboet. Finns ett MedMera-konto så måste en anhörig ta kontakt med MedMera Bank för att avsluta kontot och få eventuella innestående pengar utbetalda.

Eventuella poäng går att överföra mellan maka och make efter kontakt med Medlemsservice. Dödsboets medlemskap behöver fortfarande vara aktivt, och maken/makan behöver ha ett eget medlemskap för att poängen ska kunna flyttas.
Dödsboets medlemskap behöver inte vara aktivt för att överföra poängen mellan två medlemskap. Det går fortfarande att söka fram poängen.


FRÅGA: Kan jag överta medlemskapet från en anhörig om vi har ett gemensamt MedMera-kort?

SVAR: Nej, medlemskapet är personligt och kan inte övertas av någon annan.
Om någon i hushållet har ett extrakort knutet till en avlidens MedMera-kort, måste det ursprungliga medlemskapet avslutas och extrakortsinnehavaren får teckna ett eget medlemskap. Eventuella poäng går att överföra mellan make och maka genom kontakt med Medlemsservice. Dödsboets medlemskap behöver fortfarande vara aktivt och maken/makan behöver ha ett eget medlemskap för att poäng ska kunna flyttas.


FRÅGA: Jag behöver ett kapital- och räntebesked till en bouppteckning för en anhörigs medlemskap. Hur gör jag?

SVAR: Vi skickar per automatik ut ett kapital- och räntebesked när någon av våra medlemmar avlidit. Det skickas till dödsboets adress inom cirka 2-3 veckor. Hör av dig till Medlemsservice om du saknar ett kapital- och räntebesked.


FRÅGA: Måste jag anmäla när jag flyttar och byter adress?

SVAR: Du behöver inte anmäla adressändring till oss när du flyttar, förutsatt att du har anmält din nya adress till adressändring.se. Vi hämtar de uppgifterna direkt från SPAR, Statens person- och adressregister.


FRÅGA: Jag har flyttat till Stockholm och vill byta till Konsumentföreningen Stockholm. Hur gör jag?

SVAR: Börja med att bli medlem i den konsumentförening dit du flyttat, det vill säga Konsumentföreningen Stockholm (KfS). Det sker enklast i en Coop-butik eller via www.coop.se. När du fått meddelande om ditt medlemskap samt ett nytt MedMera-kort kan du ta kontakt med din tidigare konsumentförening och be om en utträdesblankett.

Genom att de två medlemskapen på detta sätt överlappar varandra så säkerställs din poäng på Coop MedMera-kortet och du fortsätter samla som tidigare. Du kan avsluta ditt gamla medlemskap innan du tecknar nytt men då kommer din intjänade poäng att gå förlorad och du blir utan poäng under mellanperioden.


FRÅGA: Hur gör jag för att avsluta mitt medlemskap?

SVAR: Blanketter för begäran om utträde ur Konsumentföreningen finns i Coop-butikerna och kan även beställas hos Medlemsservice. På blanketten anger du hur du vill att innestående behållning ska betalas ut.
Du kan även skriva ett vanligt brev och posta till Medlemsservice.

Coop Medlemsservice
Box 267
791 26 Falun

Ange vem du är, personnummer, att medlemskapet ska avslutas, hur behållningen ska betalas ut samt en namnteckning.

OBS! Om du väljer att mejla Medlemsservice (istället för att använda blanketten eller skicka ett vanligt brev) kommer de pengar som finns på kontot att förmedlas genom en utbetalningsavi. Undantaget är om du har ett personkonto i Nordea, med ditt personnummer som kontonummer. Du kan även på utbetalningen till ditt bankkonto om du scannar in din namnteckning och mejlar den till Medlemsservice.
Förutom medlemsinsatsen på 100 kronor kan det finnas gammal återbäring, bonus eller ränta som du får ut.

Avslutet tar cirka 2 veckor att behandla.


FRÅGA: Hur vet jag om det finns pengar kopplat till medlemskapet och hur får jag ut dem?

SVAR: Det är möjligt att det finns pengar på medlemskapet/medlemskontot, vilket oftast är gammal återbäring/bonus från tiden före MedMera-kortet.

Medlemsservice hjälper dig att ta ut hela summan, förutom de 100 kronor som krävs för medlemskapet i föreningen. Medlemskapet är en förutsättning för att kunna ha ett MedMera-kort.


Fråga: Jag är inte medlem i Konsumentföreningen Stockholm och bor inte i området, men jag vill gärna bli medlem där för att kunna utnyttja vissa förmåner. Hur gör jag?

Svar: Gör en manuell inbetalning direkt till plusgiro 6199855-5 och märk betalningen med personnummer och förening 101. Viktigt att föreningsnummer finns med på inbetalningen annars läggs medlemskapet upp där du är folkbokförd.
Ex: 19900101-0101 Förening 101

Obs! Om du redan är medlem i en annan konsumentförening så upphör inte detta medlemskap automatiskt när du blir medlem i Konsumentföreningen Stockholm. Om du vill gå ur den föreningen måste du särskilt begära utträde. Se frågan "Hur avslutar jag mitt medlemskap?" här ovan.

 

Publicerad: 2017-04-27

På KfS använder vi cookies för att sajten ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.