Hem

Motioner

Det finns olika sätt att påverka. När det gäller butiksnära frågor är det naturligt att försöka lösa dem tillsammans med personalen eller ägarombudet. När det gäller större, principiella ärenden, som man vill ha behandlade av föreningsstämman, sker detta via skriftliga motioner.

När en motion kommit in till föreningen får de lokala förtroendevalda yttra sig över den. Sedan besvaras motionen av föreningens styrelse innan den behandlas på föreningens årsstämma. Föreningsstämman är KfS högsta beslutande organ.

Genom åren har initiativ från medlemmarna lett till många förbättringar. Datummärkning av bröd, det miljöanpassade Änglamarkssortimentet och källsortering i butikerna är några exempel.

Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna behandlas på årsstämman.

Läs motionerna som kommer att behandlas på vårstämman 2018

(Länken leder till wordpress)

 

Publicerad: 2017-09-08

På KfS använder vi cookies för att sajten ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.