Hem
Läs de motioner som kommit in från medlemmarna.

Läs årets motioner

Det finns olika sätt att påverka. När det gäller butiksnära frågor är det naturligt att försöka lösa dem tillsammans med Coop, Coops personal eller ägarombudet. När det gäller större, principiella ärenden, som man vill ha behandlade av föreningsstämman, sker detta via skriftliga motioner.

Läs årets motioner 2019 här

När en motion kommit in till föreningen skriver styrelsen ett utlåtande med förslag till beslut som tillsammans med motionen behandlas på föreningens årsstämma. Föreningsstämman är KfS högsta beslutande organ.

Genom åren har initiativ från medlemmarna lett till många förbättringar. Datummärkning av bröd, det miljöanpassade Änglamarkssortimentet och källsortering i butikerna är några exempel.

Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna behandlas på årsstämman.

Skriv en motion

Om du vill ha en motion behandlad på föreningens ordinarie föreningsstämma ska motionen inlämnas senast den 15 januari samma år som stämman hålls. Motion som lämnas in senare behandlas av stämman året därpå.

 

Publicerad: 2017-09-08

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.