Hem

Vi söker dig som vill bli valberedare

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är Sveriges största konsumentförening med 1,2 miljoner medlemmar. Vi äger och driver närmare 200 Coop-butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland, Enköping och Uppsala via bolaget Coop Butiker & Stormarknader (CBS).

Nu söker vi valberedare som kan hjälpa oss rekrytera ägarombud. Våra ägarombud fungerar som länk mellan medlemmarna, butikerna och KfS. De väljs av medlemmarna vartannat år och din uppgift som valberedare blir att hjälpa oss hitta och rekrytera lämpliga kandidater som vill engagera sig och som passar för uppdraget. Läs om ägarombud här >>

Även valberedarna ska väljas. Det sker på föreningsstämman i maj och därför behöver vi ha din kandidering senast 15 januari. Uppdraget är på två år och om du väljs blir du en av cirka 50 valberedare.

Vad gör en valberedare?

Att vara valberedare är ett förtroendeuppdrag och innebär en central roll i föreningen. Du ska tillsammans med andra valberedare intervjua alla som anmält intresse för att bli ägarombud, och göra ett urval med de ni tror har bäst förutsättningar att klara uppdraget.

Vi använder våra medlemskanaler för att hitta intresserade, men vi ser också gärna att du skannar av dina egna nätverk efter lämpliga kandidater.

Är du vår nästa valberedare?

I uppdraget som valberedare kommer du i kontakt med många människor och bör därför vara utåtriktad och socialt aktiv. Du trivs med att planera och strukturera ditt arbete i förväg och kan prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen är det också viktigt att du känner dig trygg i att kunna motivera din ståndpunkt på ett sakligt och trovärdigt sätt.

Vi ger dig utbildning inför uppdraget och du får tillgång till ett stort givande nätverk. Viktigt är att du har tid att lägga cirka 50 timmar på det under hösten 2023 då alla ägarombudskandidater ska intervjuas inför valet 2024.

Det här är också viktigt

  • Att du är medlem i föreningen, delar våra värderingar, är engagerad och har tid.
  • Att du deltar aktivt i valberedningens arbete, med möten och eventuell utbildning.
  • Det är meriterande om du har erfarenhet från styrelsearbete eller som medlem i en valberedning.

Det här är ett förtroendeuppdrag med ett fast årsarvode (från 1.775 kr år 2022) samt timarvode för den tid du lägger ner.

Vad händer sedan?

Så snart du anmält att du vill bli valberedare kommer du att bli kontaktad av företaget Jurek, som hjälper oss hantera ansökningarna. De kan berätta mer om uppdraget, men vill du ha svar på någon fråga redan nu ska du kontakta Johan Thidell på KfS. johan.t@kfstockholm.se, 070-398 52 99.

Om du blir vald kommer vi att kalla dig till ett första informationsmöte den 30 maj, 2023.

Vill du fortfarande bli valberedare?

Klicka på länken och skicka in dina uppgifter senast den 15 januari 2023.

Jag vill bli valberedare >>


Om föreningen (KfS)

KfS representerar 1,2 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Vi äger och driver närmare 200 butiker via bolaget CBS (Coop Butiker & Stormarknader) och bidrar med goda idéer, nya lösningar och resurser för att förbättra butiksupplevelse, sortiment, pris och erbjudanden.

Vi har hälsa och hållbarhet högt på agendan och arbetar för att våra medlemmar ska kunna konsumera smart och hållbart. Alltid med utgångspunkt i våra kooperativa värderingar, där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Som medlem äger du en del av Coop, och kan vara med och påverka vårt arbete med att göra Coop till den bästa dagligvaruhandeln i vårt verksamhetsområde. Medlemskapet och ditt Coop-kort är nyckeln till förmånliga erbjudanden och rabatter både hos KfS, Coop och andra företag, liksom på kultur-, nöjes- och idrottsupplevelser. Vår viktigaste uppgift är att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för oss som är medlem. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Publicerad: 2022-11-17

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.