Hem
Det är häftigt att vara en del av en grupp och åstadkomma saker tillsammans, säger Erisjan Gugaj. Här med Greta Shkjan. Foto: Malin von Strauss

Biodling stöttar ungdomar i Albanien

Under fem år, till och med 2022, var det här vårt fokusprojekt. Ett kooperativa projekt via We Effect som syftade till att öka kunskaperna och minska fattigdomen i ett av Europas fattigaste länder.

De senaste fem år har KfS stöttat We Effects partnerorganisation AgroPuka i Albanien. Projektet stöttar unga biodlare att kunna leva på sina biodlingar. Genom olika typer av utbildningar har de unga biodlarna lärt sig hur de ska ta hand om bin för att på ett hållbart sätt skörda en högkvalitativ honung. Projektet har bidragit väsentligt till att säkra inkomst och matförsörjning och ökat den biologiska mångfalden i området.

Puka är en av de fattigaste regionerna i Albanien med en ungdomsarbetslöshet på omkring 20 procent. Många ungdomar vill lämna regionen för att hitta försörjning i andra europeiska länder. Under den femårsperiod som biodlings-projektet har pågått har ingen av medlemmarna lämnat Puka. Istället har ungdomarna hittat ett sätt att öka sina inkomster med 20–30 procent. Överhuvudtaget har projektet ökat ungdomars entreprenörsanda och gett kunskap att driva jordbruksföretag som kan ge inkomster till dem och deras familjer.

Drivalda Zmakaj sköter om bina

Biodlarna har fått stöd av AgroPuka i att paketera och marknadsföra sin honung för att framgångsrikt sälja på olika marknader och mässor. Totalt har biodlarna ökat sin försäljning med 19 procent under en femårsperiod.
Den årliga produktionen för biodlarna i We Effects projekt är högre än andra biodlares i regionen. Den genomsnittliga produktionen per år för en biodlare i We Effects projekt är 14–18 kg honung per bikupa och 12–13 kilo för en odlare utanför programmet. Senaste åren har biodlarna som tagit del av We Effects utbildningar ökat sin produktion med ungefär 2,3 procent årligen.

Genom projektet har det blivit tydligt att det genom biodling går att säkra matförsörjning och ta sig ur fattigdom. Projektet har spridit sig i regionen och biodling är numera en vedertagen jordbruksaktivitet, särskilt för ungdomar.

Vårt nya fokusprojekt finns i Uganda och syftar till att skapa förutsättningar för kaffebönder att försörja sig på sitt kaffe. Ett samarbete med Lykke kaffegårdar.

Läs om vårt kaffeprojektet i Uganda här


Swisha om du vill bidra

Swisha din gåva till 123 106 99 21 om du vill vara med och bidra till ett socialt, ekologiskt och socialt uthålligt samhälle.

I oktober 2019 reste vi till Puka för att besöka biprojektet. Väl i Puka fick vi se vilket fantastiskt engagemang det finns hos ungdomarna och att projektet verkligen skapar möjligheter. Kolla gärna in den korta film som vi spelade in under vårt besök.

Publicerad: 2018-12-27

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.