Hem
Bli en mentor du också

Bli mentor åt en tonåring

Alla har vi varit tonåringar. Kommer du ihåg hur det var? Att vara mentor ger dig chansen att ge en ung människa inspiration och stöd inför framtiden.

Läs mer och ansök om att bli mentor här

"Det är lättare att hitta sig själv om man är två som letar."

Många ungdomar saknar en vuxen att prata med. Någon som lyssnar, stöttar och bryr sig och framförallt, någon som finns där och kan ge av sin tid. Genom Mentor Sverige kan du vara just en sådan person åt en ungdom.

En mentor är en stark förebild som inspirerar, uppmuntrar, skapar trygghet och fungerar som en bollplank åt den eller dem som vill växa och utvecklas. En vuxen förebild som kan träffas en till två gånger i halvåret under 6-12 månader och göra roliga saker ihop med en ungdom mellan 13-17 år.

Mentorskapet är ett frivilligt åtagande för dig som vuxen. Du får ett aktivitetsstöd från Mentor Sverige som möjliggör att du och din ungdom till exempl kan gå på bio, ta en fika eller gå på museum tillsammans. Under mentorskapet erbjuder Mentor Sverige också utbildning och handledning med beprövade verktyg och metoder.

Två typer av mentorskap

Hos Mentor Sverige finns två olika typer av mentorskap: Individuella mentorskap och Gruppmentorskap. Du väljer själv vilket som passar dig bäst, men då mentorskapet bygger på samarbete säkerställer Mentor att du matchas med en sökande eller en grupp som passar just dig.

Tillsammans ser vi till att allt fler ungdomar får växa upp hälsosamt och får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.

Individuellt mentorskap
Det individuella mentorskapet är mellan en ungdom (13-17 år) och en vuxen där man ses en till två gånger per månad under sex till tolv månader. Man kan ses på en fika, gå på en utställning, bistå med läxhjälp eller vad som passar. Det viktigaste är att man kan finnas där för en ungdom och vara en vuxen förebild.

Gruppmentorskap
I gruppmentorskapet ses man i en grupp om 2-5 ungdomar och en vuxen, en gång i månaden under ett halvår. Vi erbjuder en digital utbildning innan mentorskapet drar igång. Vi ger förslag på upplägg och kan bistå med lokal. Men självklart är det främst upp till dig hur du önskar lägga upp gruppmentorskapet och vad du skulle vilja förmedla och dela med dig av till ungdomarna.

Varför bli en mentor?

  • Du ger en ungdom möjlighet att utvecklas och uppnå sin fulla potential.
  • Du kan bli den förebild du själv hade eller saknade som ung och bidra med stöttning under en viktig period i ungdomens liv.
  • Du får en person att hitta på roliga saker tillsammans med under ett halvår, med hjälp av vårt aktivitetsbidrag.
  • Du får nya perspektiv på samhället och en inblick i hur det är att vara ung idag.
  • Du får dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper till någon som lyssnar och kan inspireras av det du åstadkommit.

Läs mer och ansök om att bli mentor här

   

Publicerad: 2023-03-10