Hem

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att begära ett registerutdrag och få en kopia på vilka personuppgifter som finns registrerade hos oss, tillsammans med information om hur de hanteras.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om det är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna, exempelvis för att följa lagen eller fullgöra ett avtal som vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke: För en behandling av personuppgifter som sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke.

Invändning avseende intresseavvägning: För en behandling som sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot behandlingen.

Invändning mot utskick med medlemserbjudanden m.m.: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som används för utskick med medlemserbjudanden m.m. Använd då länken i det mailutskick du har mottagit och anmäl att du inte vill ha flera utskick från oss.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation.

Du har också rätt att klaga till Datainspektionen, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Publicerad: 2018-05-24

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.