Hem

Information till dig som är förtroendevald

Denna information gäller dig som är förtroendevald i föreningen.

Så här behandlar vi din personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Konsumentföreningen Stockholm, Box 3259, 103 65 Stockholm. Du kan komma i direktkontakt med föreningens dataskyddsansvarig på e-postadressen
 dsa@kfstockholm.se eller på postadressen Dataskyddsansvarig, Konsumentföreningen Stockholm, Box 3259, 103 65 Stockholm. Konsumentföreningen Stockholm registrerar uppgifterna du lämnar i intresseanmälan för att bli ägarombud, samt de uppgifter du lämnar sedan du blivit vald. Uppgifterna behandlas med ändamål att förrätta val av ägarombud och ersättare samt att, om du blir vald, administrera och presentera valda ägarombud och ersättare. Motsvarande behandling sker för de förtroendevalda som väljs på föreningens stämmor, såsom styrelseledamöter, valberedare och revisorer. Behandling av personuppgifter på motsvarande sätt gäller också för dig som valts av föreningens styrelse, såsom tillförordnade ägarombud eller ersättare.

Den lagliga grunden för behandlingen är den överenskommelse som slutits mellan dig och föreningen i och med att du har åtagit dig ett uppdrag å föreningens vägnar.

Behandlingen kommer att ske genom följande aktiviteter:

  • Lagring och publicering på Internet och i Coops butiker, dels i samband med val av ägarombud samt om du fått ett uppdrag som förtroendevald.
  • Lagring för intern administration om du får uppdrag som förtroendevald, till exempel för utbetalning av arvoden.
  • Informationsutskick till förtroendevalda.
  • Lagring i en kontaktlista som är tillgänglig för förtroendevalda inom föreningens medlemsorganisation. Samkörning med andra register som tillhör bolag inom KFs koncern, exempelvis Coop Sverige AB, Coop Butiker & Stormarknader AB och MedMera Bank AB, kan förekomma för att upprätthålla en effektiv och god registervård. 
  • Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra för behandling för föreningens räkning. Utöver detta kan föreningen enligt lag eller myndighets beslut tvingas att lämna ut personuppgifter. 
  •  
  • Föreningen lämnar inte ut ditt personnummer eller id-nummer till utomstående, varken på internet, i butik eller i annat externt material.  

Sparade uppgifter

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Om du avslutar ditt uppdrag som förtroendevald kommer föreningen, två år efter nästkommande val, att gallra bort dina uppgifter utom såvitt som avser sådana uppgifter som vi måste spara enligt lag.

Rätt till tillgång, rättelse med mera

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och information om den behandling som sker. Du har också rätt att ändra, rätta eller radera dina personuppgifter samt att invända mot behandling. Kontakta Konsumentföreningen Stockholms dataskyddsanvarige enligt ovan om du vill nyttja dina rättigheter enligt denna punkt. Tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling är Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm med e-postadress datainspektionen@datainspektionen.se. 

Publicerad: 2018-05-24

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.