Hem

Information till dig som är medlem i Konsumentföreningen Stockholm

Denna information gäller dig som medlem i Konsumentföreningen Stockholm. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter kopplat till detta medlemskap.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Konsumentföreningen Stockholm är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär enligt lagen att föreningen är personuppgiftsansvarig.

Varifrån kommer dina personuppgifter

Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du blir medlem eller i andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer. Personuppgifter skapas också som ett resultat av ditt medlemskap i konsumentföreningen. Vi kan exempelvis spara ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig eller ditt deltagande i olika föreningsaktiviteter. Vi hämtar även personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, exempelvis folkbokföringsregistret, så att vi alltid har din rätta adress.

Konsumentföreningen är skyldig enligt lag att upprätta ett medlemsregister. Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas vid ansökan kan vi inte erbjuda dig medlemskap. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

Vilka vi kan dela dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Konsumentkooperationen eller med externa samarbetspartners och leverantörer. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs till externa samarbetspartners utanför EU/EES-området.

Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

All information som vi samlar in har en koppling till konsumentföreningens verksamhet med syfte att skapa ekonomisk nytta för våra medlemmar och bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Dina personuppgifter används för att fullgöra avtal med dig, tillvarata rättsliga förpliktelser eller för andra berättigade intressen såsom marknadsföring. I undantagsfall kan det förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för en viss behandling av personuppgifter, som inte täcks i nedan dokument.

Så behandlar vi dina personuppgifter och varför. 

Som medlem i konsumentföreningen är du också medlem i Coops medlemsprogram. När du handlar i Coops butiker hanteras personuppgifter bl.a. i samband med dina köp i Coops butiker. Här kan du läsa mer personuppgiftsbehandlingen inom ramen för Coops medlemsprogram, och den personuppgiftsbehandling som sker vid köp i Coops butiker.

Särskilt om behandling av dina personuppgifter för marknadsföring

Du som medlem kan få nyhetsbrev eller annan information om våra medlemsförmåner och medlemsaktiviteter. I vissa fall kommer vi att skicka samma information till alla medlemmar och i andra fall kan vi rikta informationen till olika medlemsgrupper. Vi kommer att spara vilken information du fått och hur du agerat.

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.

Så länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga att behålla, exempelvis på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. Vi är skyldiga att spara dina uppgifter efter det att ditt medlemskap upphört, för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling t.ex. direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vem kontaktar du

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta MedlemsserviceOm du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter skickar du en skriftlig förfrågan till postadressen nedan. Förfrågan ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som medlem i en konsumentförening, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Coop Kundservice
Medlemsservice
Box 267
791 26 Falun

Gäller det specifikt Rätten till tillgång (s.k registerutdrag) vill vi att du fyller i och skickar Blankett för registerutdrag som finns längre ner.


Du kan också kontakta föreningens dataskyddsansvarige på mailadressen dsa@kfstockholm.se.

Du kan alltid kontakta Coops Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud
Christer Jönsson 
Dso@kf.se
Blankett för registerutdrag (pdf)

Publicerad: 2018-05-24

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.