Hem

Yttrande avseende Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Eftersom en stor del av tillskottet av förpackningar sker genom konsumtion har konsumenten en viktig roll för att cirkulationen av förpackningar ska öka. Plast är idag den stora utmaningen inom återvinning. Olika regler, plastsorter och blandning av material i förpackningar gör dock att det blir fel trots att konsumenten försöker gör rätt. Det mesta av plastförpackningarna som samlas in återvinns inte till nya material, vilket innebär bortkastat arbete för konsumenterna och ett miljardslöseri för samhällsekonomin.

För att vi ska få en hållbar relation till plasten krävs att det blir enklare och smidigare för konsumenterna att återvinna. Insatserna och viljan att bidra måste också tas till vara och innebära ett verkligt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Det måste kännas meningsfullt. Men då krävs att politiker och företag gör det lättare att göra rätt. Idag är det många gånger krångligt att förstå sig på återvinningssystemet och omständligt att använda det. Och när artiklar med rubriker som Här eldas dina sorterade plastförpackningar upp florerar undrar förstås konsumenten vad det är för mening med att sortera.

Som medlemsförening vill vi med kunskap och inspiration stimulera våra medlemmar att dra sitt strå till stacken för ökad cirkulation av plast. Vi vill göra det lätt att göra rätt. Som ett led i det arbetet har vi under våren 2018, med hjälp av marknadsundersökningsföretaget Novus, genomfört en enkätundersökning om svenska konsumenters attityder till plast, förpackningar och återvinning. Resultatet finns sammanställt i rapporten Plastförpackningar – med konsumenterna för en hållbar relation till plast. Med rapporten vill vi fördjupa insikterna om plaståtervinning i ett konsumentperspektiv, peka på några av de mest uppenbara hindren och föreslå åtgärder för förbättringar.

För att konsumenten ska kunna bidra till cirkulation av plast krävs vissa förutsättningar. Förutsättningar som politiker och företag kan bidra till, några av dessa är:

  • Den pågående uppdateringen av producentansvaret bör leda till att alla plastförpackningar som säljs till konsument går att återvinna och att sorterade förpackningar verkligen återvinns i nya material.
  • Många konsumenter sorterar utifrån vilket material en produkt är tillverkad av, inte baserat på vilket system den ingår i (förpackning eller något annat). Framtidens återvinningssystem måste utformas så att det blir lätt att göra rätt för konsumenten. Det långsiktiga målet måste vara att all plast, inte bara förpackningar, ska ingå i den cirkulära ekonomin.
  • Det behövs åtgärder som stimulerar efterfrågan på återvunnen plast. Det ska löna sig för industrin att ersätta fossila råvaror med återvunnet material.
  • Tillverkare av varor och förpackningar bör välja hållbara material som är lätta att identifiera och lätta att återvinna för konsumenten. Det behövs också utveckling av återanvändbara förpackningar.
  • Handeln bör så långt det är möjligt välja bort varor som säljs i plastförpackningar som är svåra eller omöjliga att återvinna. En början är att ställa krav på sina leverantörer.
  • Oavsett var konsumenten befinner sig ska det vara enkelt att återvinna.
  • Bygg smarta hem anpassade till en hållbar livsstil, både vid nybyggnad och renovering. Nästan hälften av de som säger att de inte återvinner plast anger brist på plats i hemmet som orsak.
  • Sist men inte minst: Experimentera mera! Istället för att fokusera på den perfekta lösningen, tror vi på vikten av att våga prova och utvärdera lokalt och nationellt. Här krävs politisk vilja och uttalad riktning samt företag med mod att göra strategiska investeringar.

Anna Lilja, anna.l@kfstockholm.se
Ansvarig miljö
Konsumentföreningen Stockholm

Publicerad: 2018-05-21

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.