Hem

KfS, KF och Coop

Coop-kortet är ett medlemsbevis som visar att du är medlem i en konsumentförening. Det finns cirka trettio konsumentföreningar i Sverige och tillsammans äger vi KF och Coop.

KfS, Konsumentföreningen Stockholm, grundades 1916 och är en del av den svenska konsumentkooperationen. Vårt verksamhetsområde omfattar från och med september 2021 Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.

KfS är Sveriges största konsumentförening

KfS är Sveriges största konsumentförening med mer än 1,1 miljoner medlemmar (från september 2021). Medlembeviset - Coop-kortet - är knutet till medlemskapet i föreningen och fungerar som nyckel till en mängd medlemserbjudanden och tjänster från föreningarna, KF och Coop.

Som ägare till Coop är vår viktigaste uppgift är att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för dig som är medlem. Vår uppgift är också att göra medlemsnytta och skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé.

Från 2022 är vi ensam ägare till CBS som äger och driver närmare 200 butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala.

Kooperativa Förbundet (KF) och Coop

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund som består av cirka 30 konsumentföreningar, 7 OK-föreningar, Folksam och Fonus. Vid årsskiftet 2022 blir KF ensam ägare till Coop Sverige AB. KF har också  dotterbolagen KF Fastigheter, Med Mera Bank AB, Vår Gård Saltsjöbaden och Vi Media.

KF är förbund för konsumentföreningarna och har till uppgift att stärka den gemensamma kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln och att leva upp till konsumentkooperationens verksamhetsidé om att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt för dessa att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

KF ägs gemensamt av alla konsumentföreningar och KfS ägarandel är 19 procent.

Så här hänger KfS, KF och Coop ihop

OBS! Schemat och ägarförhållandena nedan gäller fram till årsskiftet 2022. Därefter blir KfS ensam ägare till Coop Butiker och Stormarknader, och KF ensam ägare till Coop Sverige AB.

Orgschema_KfS_KF_Coop_Vb2020_680x732.jpg

 

Publicerad: 2021-08-31

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.