Hem

KfS, KF och Coop

Coop-kortet är ett medlemsbevis som visar att du är medlem i en konsumentförening. Det finns cirka trettio konsumentföreningar i Sverige och tillsammans äger vi KF och Coop.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) grundades 1916 och är en del av den svenska konsumentkooperationen. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Knivsta i norr till Nynäshamn i söder.

Konsumentföreningen Stockholm, KfS

Vi är Sveriges största konsumentförening med mer än 850.000 medlemmar. Medlembeviset - Coop-kortet - är knutet till medlemskapet i föreningen och fungerar som nyckel till en mängd medlemserbjudanden och tjänster från föreningarna, KF och Coop.

Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé.

Vi driver inga egna butiker utan har överlåtit butiksdriften till Coop Butiker och Stormarknader.

Kooperativa Förbundet (KF) och Coop

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund som består av cirka 30 konsumentföreningar, 7 OK-föreningar, Folksam och Fonus. KF är majoritetsägare i Coop Sverige AB samt ägare av dotterbolagen KF Fastigheter, Med Mera Bank AB, Vår Gård Saltsjöbaden och Vi Media. Dagligvaruhandeln drivs genom dotterbolaget Coop Butiker & Stormarknader.

Som förbund för konsumentföreningarna är uppgiften att stärka den gemensamma kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln och att leva upp till konsumentkooperationens verksamhetsidé om att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt för dessa att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

KF ägs gemensamt av alla föreningar och KfS ägarandel är 19 procent.

KF och KfS äger 67 respektive 33 procent i Coop Sverige AB.

Så här hänger KfS, KF och Coop ihop

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en av de största ägarna i Kooperativa Förbundet (KF), där KfS äger 19 procent. Dessutom uppgår KfS direktägande i Coop Sverige till 33 procent.

Orgschema_KfS_KF_Coop_Vb2020_680x732.jpg

 

Publicerad: 2021-03-26

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.