Hem

KfS med i forskningsprojekt som syftar till sänkt salthalt i livsmedel

Forskningsinstitutet RISE har beviljats finansiering från Vinnova för forskning i syfte att sänka salthalten i livsmedel. Konsumentföreningen Stockholm är en av 16 aktörer i projektet. Målet är att med hjälp av nya metoder kunna sänka salthalten utan att försämra smak, kvalitet och hållbarhet.

I projektgruppen ingår representanter från industri, handel, restaurang, storkök, myndighet och konsumentorganisation. Konsumentföreningen Stockholms representant är Minna Hellman som är ansvarig för föreningens arbete med hälsa. Projektet kommer att pågå 2017–2019 med en total budget på drygt 10 miljoner kr.

Läs mer om projektet i Livsmedelsföretagens pressrelease.

Publicerad: 2017-05-31