Hem

Vår ägarroll

Om vårt ägande i KF, Coop, Atrium Ljungberg, RNB och Skytteholm

KF (Kooperativa Förbundet) och Coop Sverige AB

KF ägs gemensamt av alla föreningar och KfS ägarandel är 19 procent.

KF och KfS äger 67 respektive 33 procent i Coop Sverige AB. Det här kommer att förändras 2022 då KF blir ensam ägare till Coop Sverige AB medan KfS blir ensam ägare till CBS, Coop Butiker och Stormarknader.

Föreningen är medlem i KF och ägarinflytandet utövas genom styrelserepresentation i KF och genom representation på KF:s föreningsstämma.

Föreningen är också representerad i styrelsen för Coop och MedMera Bank. En viktig uppgift är att bevaka KfS medlemmars intressen i den kooperativa detaljhandelsverksamheten.

Till KF

Till Coop Sverige AB

CBS förändrar ägarstrukturen - pressmeddelande 25/8 2020

Innehav i Atrium Ljungberg AB 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

KfS innehav uppgår till cirka 29 procent av aktiekapitalet och 23,0 procent av rösterna i Atrium Ljungberg. Föreningen är den största enskilda ägaren i bolaget vad avser kapitalandel.

Till Atrium Ljungberg AB

Innehav i RNB Retail and Brands AB

RNB Retail and Brands äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. RNB har verksamhet i tio länder. Försäljning bedrivs genom butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret.

RNB:s aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS och återfinns i segmentet Small Cap, sektor retail.

KfS innehav i RNB motsvarar en andel av kapital och röster på 41 procent.

Till RNB

Skytteholm, Ekerö

År 1942 förvärvade KfS lantegendomen Skytteholm. Idag bedrivs hotell- och konferensverksamhet av Stockholm Meeting Selection (SMS). Anläggningen kan erbjuda 148 bäddar och 6 konferenslokaler

Tack vare ett tidigare samarbete mellan KfS och Millesgården finns en installation av Millesskulpturer i den vackra parken. Konsumentföreningen är markägare till den intilliggande golfbanan Mälarö GK.

Till Skytteholm

Publicerad: 2017-05-09

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.