Hem

Vår ägarroll

Om vårt ägande i Coop, KF, Atrium Ljungberg och Skytteholm Ekerö.

CBS (Coop Butiker & Stormarknader)

KfS äger närmare 200 butikerna i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala via butiksbolaget CBS (Coop Butiker & Stormarknader).

Som ägare är vår viktigaste uppgift att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för våra medlemmar. Vår uppgift är också att göra medlemsnytta och skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé.

KF (Kooperativa Förbundet)

KF ägs gemensamt av alla föreningar och KfS röstandel är 26 procent.

Ägarinflytandet utövas genom styrelserepresentation i KF och genom representation på KF:s föreningsstämma.

Föreningen är också representerad i styrelsen för KF:s dotterbolag Coop Sverige AB. En viktig uppgift är att bevaka KfS medlemmars intressen i den kooperativa detaljhandelsverksamheten.

Till KF

Till Coop Sverige AB

CBS förändrar ägarstrukturen - pressmeddelande 25/8 2020

Innehav i Atrium Ljungberg AB 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

KfS innehav uppgår till cirka 26 procent av aktiekapitalet och 21,5 procent av rösterna i Atrium Ljungberg. Föreningen är den största enskilda ägaren i bolaget vad avser kapitalandel.

Till Atrium Ljungberg AB

Skytteholm, Ekerö

År 1942 förvärvade KfS lantegendomen Skytteholm. Idag bedrivs hotell- och konferensverksamhet av Stockholm Meeting Selection (SMS). Anläggningen kan erbjuda 148 bäddar och 6 konferenslokaler

Tack vare ett tidigare samarbete mellan KfS och Millesgården finns en installation av Millesskulpturer i den vackra parken. Konsumentföreningen är markägare till den intilliggande golfbanan Mälarö GK.

Till Skytteholm

Publicerad: 2022-01-17