Hem

Motioner

Har du någon övergripande föreningsfråga, en idé eller vill ta upp något som gäller Konsumentföreningen Stockholms verksamhet och vill att ärendet ska behandlas av föreningsstämman? Då kan du skriva en motion.

Läs och tyck till om 2020 års motioner
Motionerna ligger i verktyget Lyyti och är tillgängliga till och med 28 feb 2020.

När du vill utveckla eller förändra något av mer grundläggande natur i vår verksamhet kan du skriva en motion. Använd formuläret i länken här nedanför och gör ett tydligt yrkande. Alla motioner behandlas sedan under våren av stämmoombuden på föreningsstämman, som är vårt högst beslutande organ.

Om du vill förändra något i Coop

Observera att stämman inte kan ta beslut om frågor som rör butiksdriften och Coops verksamhet. Som minoritetsägare i Coop har vi inte den möjligheten. Om du vill förändra något som gäller Coop med hjälp av en motion, ska du därför skriva i yrkandet att du vill att föreningen verkar för att Coop genomför förslaget. Om ditt förslag gillas av stämman kan vi då driva frågan vidare och påverka i andra sammanhang där vi möter KF och Coop.

Observera att det snabbaste och mest effektiva sättet att framföra önskemål om förändringar inom Coop, är att kontakta Coop direkt istället för att gå vägen via en motion till föreningen. Och har du synpunkter som rör en specifik butik är det mer effektivt att kontakta butikschefen eller ägarrådet i den butiken den butik det gäller.
Kontaktuppgifter till KfS och Coop

Checklista

För att skriva en motion måste du vara medlem i Konsumentföreningen Stockholm. Om du inte använder det färdiga formuläret kan du utgå från den här checklistan för att få med alla punkter i motionen.

  • En tydlig rubrik ("Motion angående...")
  • En bakgrund till ditt förslag ("Framställan")
  • Ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. ("Jag yrkar att...")
  • Ditt namn, din adress och e-postadress.
  • Ditt id-nummer. (7 siffror, i liten stil på ditt Coop-kort.)

Kolla in ett exempel på hur en motion kan se ut. (PDF)

Senast 15 januari

Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari samma år som stämman hålls för att kunna behandlas på föreningens årsstämma under våren. Motion som lämnas in senare behandlas av stämman året därpå.

Skriv en motion
(Vi använder verktyget Lyyti till formulären för motioner.)

Du kan även skicka in motionen via mejl eller brev.

info@kfstockholm.se

Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259
103 65 Stockholm

Vad händer sen?

Så snart motionstiden gått ut kommer du att få en bekräftelse via post. Alla motioner som kommit in senast den 15 januari varje år trycks tillsammans med styrelsens förslag till beslut, i ett motionshäfte. Häftet distribueras till alla motionärer.

Motionärerna får ett skriftligt besked om stämmans beslut med anledning av motionerna.

Läs 2018 års motioner (pdf)

Läs 2019 års motioner (pdf)

 

Publicerad: 2017-11-01

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.