Hem

Skriv en motion

Har du någon övergripande konsumentfråga, en idé eller vill ta upp något som gäller Konsumentföreningen Stockholms verksamhet och vill att ärendet ska behandlas av föreningsstämman kan du skriva en motion.

Det finns olika sätt att påverka. Har du synpunkter som rör en specifik butik är det mer effektivt att kontakta butikschefen eller ägarrådet i den butiken direkt. Andra sätt är att kontakta Coop eller Konsumentföreningen Stockholm via brev, e-post eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du här

Att skriva en motion

Du måste vara personlig medlem för att motionera till föreningen. Skriv vad du vill utveckla eller ändra på av mer grundläggande natur och gör ett tydligt yrkande.

Observera att Konsumentföreningen Stockholms stämma inte kan besluta om frågor som rör butiksdrift och liknande frågor. Den kan däremot uttala sig för ett förslag och föreningen kan sedan genom sina påverkansmöjligheter på KF/Coop driva frågan vidare.

Checklista

De här punkterna behöver finnas med när du skickar in motionen.

  • En tydligt rubrik ("Motion angående...")
  • En bakgrund till ditt förslag ("Framställan")
  • Ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till. ("Jag yrkar att...")
  • Ditt namn, din adress och e-postadress.
  • Ditt id-nummer. (Det består av 7 siffror och står i liten stil på Coop-kortet.)

Skicka in din motion till oss senast 15 januari

Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna behandlas på föreningens årsstämma. Du kan skicka via mejl eller brev.

info@kfstockholm.se

Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259
103 65 Stockholm

Vad händer sen?

Så snart motionstiden gått ut kommer du att få en bekräftelse via post. Alla motioner som kommit in senast den 15 januari varje år trycks tillsammans med styrelsens förslag till beslut i ett motionshäfte. Motionshäftet distribueras till alla motionärer.

Motionärerna får ett skriftligt besked om stämmans beslut med anledning av motionerna.

Läs 2018 års motioner (pdf)

 

Publicerad: 2017-11-01

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet och leverera innehåll som är optimerat för dina intressen. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.