Hem

Svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling

Konsumentföreningen Stockholm har sedan 1998 undersökt medlemmarnas attityder kring GMO och genteknik. 2017 genomförde vi en undersökning på vad svenska folket tyckte i frågan. 2022 presenterade Gentekniknämnden och Sveriges Lantbruksuniversitet en rapport i samma ämne. Frågeställningarna skiljer sig en aning från de frågor vi valde att ställa, men några tydliga trender kan ändå fastställas.

  • Svenskarnas kunskaper om genetik och genteknik är fortsatt låga.
  • De som anser sig ha kunskaper om genetik och genteknik är mer positivt inställda i ämnet.
  • De grupper i Sverige som är mest positivt inställda till genomredigering inom växtförädling är män, unga, högutbildade, personer med en hög hushållsinkomst och de som känner till gensaxar sedan tidigare.
  • Om syftet med att använda genomredigering inom växtförädling är samhällsfrämjande, är en klar majoritet av svenskarna fortsatt positivt inställda.
  • Det är fortsatt viktigt för svenskarna att livsmedel tydligt märks om de innehåller en gröda som förädlats med klassisk genetisk modifiering, genomredigering eller traditionell mutationsförädling.
  • Betydligt fler känner nu till gensaxar jämfört med 2017. Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna tilldelades 2020 års Nobelpris i kemi för upptäckten av ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen CRISPR/Cas9 och har ökat på kännedomen om tekniken.
  • Majoriteten av svenskarna är fortfarande i någon grad oroade över vilka konsekvenser användningen av gensaxar inom växtförädling kan få på hälsa och miljö.

Rapporten avslutas med en faktaintroduktion till genteknik i syfte att öka på allmänhetens kunskaper i ämnet, precis som vår rapport från 2017.

Du ladda ned och läsa rapporten på Gentekniknämndens webbsida.

 

Publicerad: 2022-01-28

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.