Hem

Våra hållbara mål

Vi har ett mål - att alla stockholmare ska konsumera smart och hållbart år 2030. Därför är hållbarhet en av våra hjärtefrågor och något som genomsyrar hela vår verksamhet. Som medlem i en stor och kraftfull rörelse kan du vara med och göra skillnad för en hållbar utveckling.

Vi representerar 1,3 miljoner medlemmar och äger de 200 Coop-butikerna och onlinehandeln som finns i vårt område Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Vår uppgift är att skapa den bästa matkedjan i Stockholm genom att bidra med goda idéer, nya lösningar och resurser för att förbättra butiksupplevelsen, sortimentet, priset och erbjudanden. En hållbar affär helt enkelt. Alltid med utgångspunkt i våra kooperativa värderingar, där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Globala_mal_720.png

FN:s globala mål är vår grundpelare

Med hållbarhet som vår grundpelare utgår vi från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit och de finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Så här bidrar vi till målen

Hållbarhet är en fråga som behöver hanteras både i det stora och det lilla, därför arbetar vi både lokalt och globalt med frågan.

Vi sprider kunskap som ska göra det lättare att göra hållbara val i sin vardag. Det ska vara lätt att göra rätt.

Vi erbjuder våra medlemmar aktiviteter, seminarier och utbildning med fokus på hållbarhet. 

Vi investerar och stödjer initiativ och verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi samarbetar med kooperationens biståndsorganisationer We Effect och Vi-skogen, och med Fairtrade för att minska fattigdomen i världen och skapa mer rättvisa.

Vi påverkar genom att delta i olika samarbeten kring miljö och mathälsa.

Vi lyssnar både på expertisen och på våra medlemmar.

 

Här är några exempel på hur vi jobbar med hållbarhet:

Matsvinn
Så här slipper du slänga mat i onödan.

WWF
Vi stödjer WWF i deras arbete med biologiskt mångfald och friskare Östersjön.

Volta Greentech
Vi är delägare i Volta Greentech som tillverkar ett metanreducerande fodertillskott till kor.

Hjärnhälsa i skolan
GIH:s projekt om hur fysisk aktivitet kan främja ungdomars hjärnhälsa.

Skansen
Vi sponsrar LIll-Skansen för barn och medlemmar som vill lära om djur och natur.

Mentor
Vi är partner till Mentor Sverige som satsar på vuxna förebilder för att minska användningen av droger och våld bland ungdomar.

Bistånd
Vi samabetar med We Effect, Vi-skogen och Fairtrade för en rättvisare värld.

Colive
Ett samarbete för att minska bostadsbristen för unga.

Kapten Reko
Vår miljöhjälte som lär förskolebarn hur man minskar matsvinnet.

 

Läs vår miljöpolicy

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2022

 

Vi är närmare 1,3 miljoner medlemmar och en kraft att räkna med.

 

Publicerad: 2024-01-22