Hem
Illustration över hur det framtida Slakthusområdet kan komma att se ut

Atrium Ljungberg tecknar avsiktsförklaring med Stockholms stad avseende stor affär i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet precis söder om Stockholms city. Området kommer under kommande decennium att genomgå en omfattande utveckling. Visionen är att stadsdelen ska bli en dynamisk del av innerstaden och en mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. En motor för hela södra Stockholm. Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och KfS är en av aktieägarna i bolaget.

Förvärv av befintliga fastigheter kommer att göras vid två tillfällen, där tillträde för cirka 70 000 kvadratmeter BTA sker under andra kvartalet 2019 och cirka 30 000 kvadratmeter BTA efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft, dock senast 31 december 2021. Dessutom säger avsiktsförklaringen att bolaget ska teckna avtal om markanvisningar om cirka 100 000 kvadratmeter BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till cirka 200 000 kvadratmeter BTA, där kontor står för cirka 40 procent och bostäder för cirka 25 procent. Resterande andel består av kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera. Total investering uppgår till cirka 8 miljarder kronor under perioden 2019 - 2030.

I överenskommelsen med Stockholms stad ingår ett åtagande om att omlokalisera de hyresgäster som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska kunna förverkligas. Utöver Atrium Ljungbergs befintliga fastigheter kan även Larsboda i Farsta vara ett alternativ för omlokalisering.

Köpeskillingen för förvärven kommer att baseras på fastighetsvärderingar av externa oberoende parter medan priset på markanvisningarna kommer att genomföras till definierade marknadsmässiga nivåer. Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB samt exploaterings- och fastighetsnämnden i Stockholms stad, senast den 1 november 2018. Förvärven kommer att vara villkorade av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad och beräknas tas i första kvartalet 2019.

– Vi är mycket glada över att nu kunna ta nästa steg i utvecklingen av Söderstaden. Avsiktsförklaringen innebär att vi inleder ett partnerskap med Atrium Ljungberg för att tillsammans förverkliga visionerna om en ny komplett stadsdel i söderort med attraktiva bostäder och arbetsplatser. Slakthusområdet har alla förutsättningar att bli en mötesplats för stockholmarna med moderna arbetsplatser, kulturevenemang och matupplevelser, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Byggstart är planerat till Q1 2021 och arbetet kommer att pågå fram till år 2030.

– Vår vision är att Slakthusområdet ska bli Söderorts men även Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. En ny, dynamisk och attraktiv stadsdel som blir Stockholms motsvarighet till New Yorks Meat Packing District eller Londons Kings Cross. Affären är Atrium Ljungbergs största någonsin och en nyckelsatsning i vår strategi att skapa hållbara och innovativa stadsmiljöer, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Målsättningen med nya Slakthusområdet är att det ska bli en motor för Söderort. I stadsdelen adderas därför kontor för såväl stora, etablerade bolag som start-ups. Utrymme ges till det nya näringslivets entreprenörer och kreatörer genom till exempel YouTube-studios, VR-Center, ett digitalt makerspace samt teater-, musik- och filmproduktion.

Nya Slakthusområdet kommer även att erbjuda ett rikt kulturliv med exempelvis livemusik, teater och street food-marknader. Atrium Ljungberg har sedan 2015 byggt upp Nobelberget i Sickla tillsammans med kulturentreprenörer. I samband med avsiktsförklaringen står det klart att den verksamheten, utöver att fortsätta utvecklingen i Sickla, även kommer att göra en stor satsning i nya lokaler i Slakthusområdet.
Utöver arbetsplatser, restauranger och kultur adderas även bostäder till området med en mix av både bostadsrätter och hyresrätter i blandade lägenhetsstorlekar.

Bolaget planerar för en kapitalmarknadsdag i november för att då mer i detalj redogöra för affären och visionen för Slakthusområdet.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 43 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande drygt 15 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Publicerad: 2018-08-30

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.