Hem

Vi är generalpartner till Mentor Sverige

Mentor Sverige satsar på vuxna förebilder för att minska användningen av droger och våld bland ungdomar.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar fler positiva förebilder. Vi stödjer deras verksamhet och är en av deras generalpartner. Därför kan vi bjuda in våra medlemmar till Mentors populära seminarier och föräldrautbildningar.

Bli mentor åt en tonåring

Därför är vi generalpartner till Mentor

  • Vi tror på Mentors idé att stärka ungdomars självkänsla och ge ungdomar kraft att växa med hjälp av positiva förebilder.
  • Samarbetet med Mentor gynnar våra medlemmar. Mentorprogrammet och föräldrautbildningarna som vi erbjuder våra medlemmar skapar samhällsnytta genom att det främjar en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt och drogfritt.
  • Vår personal har möjlighet att ta del av och engagera sig i Mentors verksamhet för att utvecklas både som förälder och människa.

Så här ser samarbetet ut

  • KfS har samarbetat med Mentor Sverige sedan 2011.
  • Vi bjuder in våra medlemmar till Mentors kurser och seminarier. Kurserna är kostnadsfria och ger verktyg för att bygga goda och stabila relationer till barnen. Det stora intresset för kurserna visar att det finns ett behov av stöd i rollen som tonårsförälder.
  • Vi sprider information om Mentor i våra kanaler och Mentor medverkar vid flera av våra medlemsaktiviteter.

Våra anställda är aktiva i mentorprogrammet och som jobbmentorer.

Mentor Sverige

Publicerad: 2017-02-28

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet och leverera innehåll som är optimerat för dina intressen. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.