Hem

Vi är generalpartner till Mentor Sverige

Mentor Sverige satsar på vuxna förebilder för att minska användningen av droger och våld bland ungdomar.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar fler positiva förebilder. Vi stödjer deras verksamhet och är en av deras generalpartner. Därför kan vi bjuda in våra medlemmar till Mentors populära seminarier och föräldrautbildningar.

Bli mentor åt en tonåring

Därför är vi generalpartner till Mentor

  • Vi tror på Mentors idé att stärka ungdomars självkänsla och ge ungdomar kraft att växa med hjälp av positiva förebilder.
  • Samarbetet med Mentor gynnar våra medlemmar. Mentorprogrammet och föräldrautbildningarna som vi erbjuder våra medlemmar skapar samhällsnytta genom att det främjar en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt och drogfritt.
  • Vår personal har möjlighet att ta del av och engagera sig i Mentors verksamhet för att utvecklas både som förälder och människa.

Så här ser samarbetet ut

  • Vi har samarbetat med Mentor Sverige sedan 2011.
  • Samarbetet gör det möjligt att erbjuda våra medlemmar kostnadsfria föräldrakurser och seminarier som ger verktyg för att bygga goda och stabila relationer till barnen. Behovet och intresset för kurserna är stort.
  • Vi sprider information om Mentor i våra kanaler och Mentor medverkar vid våra olika aktiviteter. Både på plats för att berätta om sin verksamhet men också genom att vi tar hjälp av deras ungdomar när vi behöver personal till olika evenemang. Vi ger dem på så sätt kontakt med arbetslivet och de hjälper oss genomföra aktiviteter.
  • Vi finns även med i Mentors gruppmentorprogram i skolan. När Mentor besöker högstadieklasser och pratar om klimatfrågor baserar sig seminariet på vårt material om hållbarhet och matsvinn.


Mentor Sverige

Publicerad: 2017-02-28

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.