Hem

Mer eller mindre salt i maten nu än 2013?

Vi har granskat salthalten i drygt 300 livsmedel och jämfört resultatet med vår kartläggning från 2013. Anledningen till granskningen är att för mycket natrium, som finns i salt, är dåligt för hälsan. Resultatet visar att det har gått både upp och ned med saltinnehållet i de granskade produkterna.

Fler sänkningar än höjningar

Vi har noterat tretton stora sänkningar och sju stora höjningar i olika kategorier. Med stora menar vi minst +/- 0,4 g per 100 g. Bäst i klassen med sex stora sänkningar är Coop och på andra plats kommer ICA med två stora sänkningar. Lite smolk i bägaren dock att båda även står för två stora höjningar var. Totalt har vi noterat sänkt salthalt i 60 produkter och höjd salthalt i 50. Övriga produkter har oförändrade värden eller har utgått. Produktgrupper som utmärker sig i positiv bemärkelse är köttbullar, falukorv, kex, skorpor, flingor, snacks, smör och margarin. Flera av dessa konsumeras ofta av barn vilket gör att sänkningar i dessa kategorier känns extra positivt. Andra typiska livsmedel som barn ofta äter är grillkorv, varmkorv, bacon, smörgåsskinka, müsli, pannkakor och plättar och inom dessa produktgrupper ser vi dessvärre en negativ trend. Flera tillverkare har höjt salthalten i sina produkter. Även om utvecklingen är svagt positiv anser vi att det går alldeles för långsamt med de frivilliga saltsänkningsinitiativ som nu finns.

Saltökning på grund av ny regel?

Under 2014 infördes en ny regel som innebär att det natrium som finns i ett livsmedels tillsatser måste inkluderas i produktens totala saltinnehåll och redovisas i näringsdeklarationen. Det som ser ut som en höjning kan i vissa fall alltså vara en anpassning till den nya regeln. Enligt flera tillverkare som vi varit i kontakt med räknades natriumet i tillsatserna ibland in redan innan lagändringen. Konsumentföreningen Stockholm välkomnar den nya regeln eftersom den underlättar för den konsument som vill undvika salt. Ett tips till konsumenten är att kika efter nyckelhålsmärkningen.

Konsumentföreningen Stockholm vill ha en branschöverskridande överenskommelse

Konsumentföreningen Stockholm vill se en liknande överenskommelse som finns i bland annat England och Norge, där myndigheter och livsmedels- och restaurangbranschen kommit överens om en handlingsplan med gemensamma delmål för saltreduktion. Det är en handlingsplan som utvärderas kontinuerligt. Vi förutsätter att en sådan finns med i resultatet av det uppdrag som Folkhälsominister Gabriel Wikström har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Uppdraget ska redovisas våren 2017.

 

Ladda ner rapporten som pdf. 

Läs mer om vårt arbete för mindre salt i maten.

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa.  

 

Fakta om rapporten

Vi har besökt livsmedelskedjorna Coop, ICA, Willys, City Gross och Lidl under tiden juni – augusti 2016 och genom stickprov granskat näringsdeklarationer på drygt 300 vanligt förekommande livsmedel. Producenterna har också själva fått rapportera in och kommentera eventuella höjningar av salthalten. I de fall uppgift om salt eller natriummängd har saknats har information sökts på företagens hemsidor, i några fall på hemsidor för matkassar, till exempel mathem.se. I de fall uppgifter har saknats även där, har företagens kundtjänst kontaktats.

För samtliga livsmedel i rapporten anges salthalt per 100 gram, i några fall per 100 milliliter samt per portion. Nytt sedan kartläggningen 2013 är ett antal vegetariska produkter. De kan av förklarliga skäl inte jämföras med 2013.

Vi reserverar oss för att förändringar kan ha skett sedan granskningen genomfördes.

Publicerad: 2016-11-28