Hem

Nanoteknik - vad tycker svenska folket?

Med nanoteknik kan man på molekylnivå designa nya material med helt nya egenskaper än tidigare. Men svenska folkets tidigare positiva inställning till tekniken tycks ha svalnat. Av de 4 av 5 svenskar som hört talas om nanoteknik är i och för sig 44 procent i olika grad positiva till tekniken. Men det är en minskning från 55 procent (2011). Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

Nanoteknik handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system som har förbättrade eller nya egenskaper. Nanopartiklar kan till exempel öka hållbarheten på känsliga produkter som jordgubbar eller göra så att förpackningar ändrar färg om innehållet blir för gammalt. Inom sjukvården används nanopartiklar bland annat till målstyrd leverans av läkemedel vid behandling av cancer eller diabetes.

I grupperna män och universitetsutbildade har 89 procent (mot snittet 84 %) hört talas om tekniken. Det är också de grupperna tillsammans med studenter och åldersgruppen 18-29 år som är mest positiva till nanoteknik.

Bland dem som är positiva ses nanotekniken som en stor framtida potential inom medicin, sjukvård och den allmänna teknikutvecklingen. Flera anger också att de tror att tekniken kan bidra till att lösa olika miljöproblem.

De som i någon grad är negativa till nanoteknik beskriver en oro för okända risker kopplade till miljö och människors hälsa. Bland de som ställer sig neutrala kan man i de öppna kommentarerna se att man anser sig vara för dåligt insatt i ämnet för att kunna ta ställning.

Ladda ner rapporten som PDF.

Läs mer om nanoteknik på swenanosafe.se

 

Kontakt: Minna Hellman, ansvarig hälsa. 

Fakta om undersökningen

Rapporten bygger på webbintervjuer som genomförts av marknadsundersökningsföretaget Novus i deras slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, under perioden 16-22 november 2017. Målgruppen för undersökningen var den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt genomfördes 1042 intervjuer och deltagarfrekvensen var 61%.

Publicerad: 2018-03-19