Hem

Naturligt - värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik

Syftet med rapporten är att studera hur marknadsföringen av naturkosmetik ser ut, vilka lagar och märkningsregler som reglerar området och om marknadsföringen stämmer överens med dessa. Vidare förs en diskussion i rapporten om för- och nackdelar med de ingredienser som används i naturlig respektive vanlig kosmetik.

Sammanfattning

Totalt spenderar svenskarna 153,7 euro per person och år på kosmetik och av det spenderas endast 1,5 procent på naturkosmetik (2,3 euro).

Hur definieras naturlig kosmetik? Generellt sett är en naturlig kosmetikprodukt baserad på ingredienser och plantextrakt som kommer från naturen och ska innehålla låga halter av, eller allra helst inga, syntetiska ingredienser alls. En naturlig produkt kan ha ekologiska ingredienser, men den måste inte ha det.

Vad betyder de olika märkningarna? Det finns inte en juridisk definition av naturlig och ekologisk kosmetik. Istället finns det ett mycket stort antal frivilliga system för märkning av ekologiska, miljöanpassade och naturliga produkter som var och en gör sin egen tolkning av vad som är naturligt och ekologiskt, vilket innebär mer eller mindre stora skillnader dem emellan. Kännedomen bland konsumenter om märkningar på naturkosmetik är låg.

Vad får man säga i reklamen? Vare sig det är vanlig kosmetika/hygienprodukter eller naturliga eller ekologiska produkter så omfattas de i grunden av samma lagstiftning – det så kallade kosmetikdirektivet (76/768/ EEG). Marknadsföringslagen säger att näringsidkaren ska lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Marknadsföringen får inte vara vilseledande. En kosmetisk
produkt måste ha den effekt informationen på förpackningen och marknadsföringen säger att den har.

Hur ser marknadsföringen av naturkosmetik ut? Marknadsföringsspråket präglas av ord som ”eko”, ”bio” och ”naturlig”, ”rena växtessenser” eller ”rena organiska extrakt”, ”hälsa och ekologi”, ”naturlig skönhet”, ”endast naturliga färg- och doftämnen” och ”verksamt”. Så gott som genomgående marknadsförs naturkosmetiska produkter med vad de inte innehåller – fria från artificiella parfymer, silikoner, paraffin- och mineraloljor och parabener”.

Det finns inga bestämmelser i kosmetikaregelverket som säger hur mycket eller lite naturliga ingredienser det måste vara i en kosmetisk produkt för att den ska klassas och marknadsföras som naturlig eller ekologisk. Däremot finns det en mängd olika, privata certifieringsorgan med olika kriterier för naturkosmetik. 

Bättre för hälsa och miljö? Det finns ett flertal ämnen som förekommer i vanlig kosmetik, vars påverkan på miljö och/eller hälsa är föremål för debatt. En del menar att de är helt ofarliga, andra att de har negativa hälso- och miljöeffekter. Men det finns också en diskussion kring naturliga ingrediensers hälso- och miljöeffekter.

Mineraloljor kontra vegetabiliska oljor? Det finns inte något signifikant vetenskapligt stöd för att den ena oljan skulle vara bättre ur hälsosynpunkt än den andra. Det är snarare så att oljorna har olika användningsområden. När det gäller naturlig kontra konventionell kosmetik så har vi inte hittat någon studie som faktiskt visar att naturliga ingredienser har en bättre behandlingseffekt än konventionella.

Förespråkare för naturkosmetik pekar på att flera av de ingredienser som används i konventionell kosmetik kan ifrågasättas ur miljösynpunkt. Vissa är svårnedbrytbara i naturen, till exempel mineraloljor och så kallade pärlglansämnen. Vissa konserveringsmedel är olämpliga för vattenlevande organismer och misstänks vara hormonstörande, vilket kan påverka fortplantningsförmågan hos exempelvis fiskar.
Här krävs dock mer forskning, eftersom åsikterna går isär om hur allvarliga dessa effekter är.

När det gäller miljöpåverkan verkar de vegetabiliska oljorna vara skonsammare mot miljön. Att ersätta mineraloljor med vegetabiliska oljor torde därför vara bra ur miljösynpunkt. Här krävs dock mer forskning för att se hur stor miljövinsten av att byta till vegetabiliska oljor är. 

Att använda naturliga doftämnen kan innebära att mycket stora arealer går åt till odling av växtsubstanser.  Mark som istället kunde ha använts till att odla mat. Det kan också gå åt mer energi vid utvinningen av naturliga ingredienser. Ibland kan man andra ord ett syntetiskt ämne vara ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än ett naturligt.

 

Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakt: 
Anna Lilja, ansvarig miljö.

Fakta om undersökningen

Rapporten bygger på fakta som inhämtats via rapporter, litteratur, internet och samtal. Syftet med undersökningen varatt studera hur marknadsföringen av naturkosmetik ser ut, vilka lagar och märkningsregler som finns och om marknadsföringen stämmer överens med dessa. Vi har granskat annonser för traditionell naturkosmetik, för andra produkter som marknadsförs med naturliga ingredienser samt vanliga kosmetikprodukter där enbart vissa ingredienser kommer från växtriket.

Publicerad: 2009-10-23

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att komma ihåg inloggningsdetaljer och tillhandahålla säker inloggning, samla in statistik, bl.a. antal besökare, tid på hemsidan, demografi och vilka ämnen som är populärast för att optimera sidans funktionalitet. Klicka på Acceptera för att acceptera cookies och gå direkt till sidan. Läs mer om cookies.