Hem

Sex saker att ta med sig från vårt seminarium om palmolja

Palmolja är ifrågasatt av flera anledningar. Hur ska jag som konsument agera, bojkotta eller köpa certifierad palmolja?

1) Palmoljeproduktion leder till skövling av regnskog

Palmolja är en vegetabilisk olja som ofta används i livsmedel, till exempel i bakverk, margarin, bullar och glass men även i hygienprodukter, kosmetika, djurfoder och stearinljus. Den stora efterfrågan på palmolja har gjort att stora områden av regnskog i framförallt Malaysia och Indonesien har skövlats. WWF förutspår att produktionen kommer att fördubblas till år 2050. När regnskog skövlas försvinner inte bara livsförutsättningarna för tigrar, noshörningar och orangutanger utan även för de flesta andra arter som har viktiga funktioner i ekosystemen. Utöver det drabbas den ursprungsbefolkning som lever och arbetar i områdena.

2) Palmoljan är svår att ersätta

Palmolja har bra hållbarhet och lämplig konsistens för många livsmedel. WWF uppskattar att ungefär hälften av de livsmedel som finns i butikshyllorna innehåller palmolja. När transfett ifrågasattes, på 1990-talet, ersattes den ofta med palmolja. Några fördelar med palmoljan är också den neutrala smaken, hållbarheten och att den inte innehåller några allergener. Palmoljan är också svårt att ersätta för att den ger så stor avkastning jämfört med andra oljor. Den är effektiv att framställa.

3) Palmolja innehåller mättat fett – som är dåligt för hälsan

Palmolja består till hälften av mättat fett, det vill säga den sortens fett som vi inte ska äta mycket av. Kroppen behöver fett men omättat fett är bättre. Fetter med stor andel omättat fett är exempelvis rapsolja och olivolja. Sett ur ett hälsoperspektiv bör man alltså undvika palmoljan, eftersom den innehåller mycket mättat fett. Men man bör tänka på att inte byta till produkter som istället innehåller animaliskt fett, för det innehåller ännu mer mättat fett.

Tillägg: För att ge palmolja en neutral lukt och smak hettas den upp. Vid hög temperatur kan det bildas estrar som kan öka risken för cancer och njurskador. EU:s Livsmedelsverk utreder för närvarande om vi får i oss palmolja i skadliga mängder. Svenska Livsmedelsverkets bedömning är att den mängd vi får i oss inte skadar hälsan men att vi ändå behöver minska mängden för att ha en rejäl säkerhetsmarginal.

4) Bojkott av palmolja är inte lösningen, menar WWF

WWF menar att bojkott av palmolja inte är rätt väg att gå. De menar istället att de rika delarna av världen måste ställa tuffare krav på de företag som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter. De menar att EU, som tredje största importör efter Kina och Indien, ska använda sin makt att påverka och ställa krav både på företag och regeringarna i de producerande länderna. I sammanhanget bör dock tilläggas att det inte är alla länder i EU som aktivt driver frågan om hållbar palmolja. Palmoljeproduktionen är dessutom en enormt viktig inkomstkälla för ett fattigt land som till exempel Indonesien. Att bojkotta palmolja helt och hållet skulle drabba Indonesiens redan väldigt fattiga befolkning hårt. Och fattigdom är ingen bra grund för en hållbar utveckling.

5) Certifierad palmolja är ett steg i rätt riktning

RSPO, står för Roundtable of Sustainable Palm Oil. Organisationen bakom RSPO består av en rad intressenter där WWF är en. Målsättningen med RSPO är att säkerställa processer där palmolja produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Regler kring bland annat miljöpåverkan, ursprungsbefolkningar och arbetsförhållanden tas fram gemensamt. WWF vittnar om att det finns ett gediget system för tredjeparts verifikation, det vill säga kontroller av oberoende ackrediterade revisorer, transparens och processer för klagomål. Ett företag kan förlora sitt certifikat om de inte följer RSPO:s regelverk. WWF ser det som mycket positivt att ett stort företag nyligen förlorade sitt certifikat och nu måste göra om sina processer från grunden. De ser det som ett bevis för att systemet börjar fungera. 20 procent av den palmolja som produceras idag är RSPO-certifierad.

6) Tyvärr är det svårt att veta om palmoljan i en produkt är certifierad eller inte

Om ett livsmedel innehåller vegetabiliskt fett ska det anges vilket sort fett, till exempel palm- eller rapsolja på förpackningen. Men nu kommer vi till det riktigt kluriga. Tyvärr är det sällan det står om tillverkaren är ansluten till RSPO. Varför inte kan man fråga sig. Jo, det beror på att de flesta företag ännu inte kommit till den höga nivå av certifiering som krävs för att de ska kunna skriva att palmoljan är certifierad. Så hur ska man då göra som konsument om man vill gynna RSPO-certifierad palmolja? Man måste helt enkelt fråga om företaget ställer krav om RSPO-certifiering av den olja de använder.

Läs om Coops arbete kring palmolja.

Artikeln är skriven utifrån den information som framkom på seminariet Palmolja – vad är problemet, april 2016.

Se film från seminariet Palmolja - vad är problemet? (2016)

Publicerad: 2016-04-14